Program V edycji konferencji Środowisko Informacji

Poznaliśmy program V edycji konferencji Środowisko Informacji, która odbędzie się 25 listopada 2021 roku.Tegoroczna edycja przybierze formę zdalną.

Program V edycji konferencji Środowisko Informacji

Konferencja Środowisko Informacji to miejsce, gdzie dyskutuje się nad aktywnym dostępem do informacji o środowisku i jego ochronie, a także na temat współpracy i wymiany dobrych praktyk w zakresie korzystania z danych cyfrowych.

W tegorocznej edycji zaplanowano 6 sesji tematycznych: klimat, miasto, zagrożenia, teledetekcja, geoportale, otwarte dane. W sumie będzie blisko 40 wystąpień przedstawicieli uczelni (Politechnika Śląska, Politechnika Krakowska, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), instytucji (IMGW-PIB, NFOŚiGW, GIG, PIG-PIB, IŁ-PIB, IBL, POLSA, IRMiR, GIOŚ, BULiGL, GEOPOZ, ZM w Krakowie, PAA), Babiogórskiego PN, UM w Bolesławcu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz  firm (MGGP Aero, GISPartener).

Program V edycji konferencji Środowisko Informacji [pdf]

Organizatorem konferencji jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Przedsięwzięcie jest finansowane z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018