Program V edycji konferencji Środowisko Informacji

Poznaliśmy program V edycji konferencji Środowisko Informacji, która odbędzie się 25 listopada 2021 roku.Tegoroczna edycja przybierze formę zdalną.

Program V edycji konferencji Środowisko Informacji

Konferencja Środowisko Informacji to miejsce, gdzie dyskutuje się nad aktywnym dostępem do informacji o środowisku i jego ochronie, a także na temat współpracy i wymiany dobrych praktyk w zakresie korzystania z danych cyfrowych.

W tegorocznej edycji zaplanowano 6 sesji tematycznych: klimat, miasto, zagrożenia, teledetekcja, geoportale, otwarte dane. W sumie będzie blisko 40 wystąpień przedstawicieli uczelni (Politechnika Śląska, Politechnika Krakowska, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), instytucji (IMGW-PIB, NFOŚiGW, GIG, PIG-PIB, IŁ-PIB, IBL, POLSA, IRMiR, GIOŚ, BULiGL, GEOPOZ, ZM w Krakowie, PAA), Babiogórskiego PN, UM w Bolesławcu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz  firm (MGGP Aero, GISPartener).

Program V edycji konferencji Środowisko Informacji [pdf]

Organizatorem konferencji jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Przedsięwzięcie jest finansowane z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nasze patronaty

Dzień Teledetekcji 2021
21 grudnia 2021
GIS Day w Stolicy 2021
13 grudnia 2021
VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018