Książki GIS

 

  GIS. Teoria i praktyka

Autorzy: Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David J. Maguire, David W. Rhind

Książka napisana przez zespół ekspertów w dziedzinie GIS jest pracą syntetyczną i w pełni oddającą aktualne trendy oraz możliwości płynące z wdrażania tej technologii.

Podręcznik został podzielony na 5 części, w których omówiono zagadnienia dotyczące zasad, technik, analiz i zarządzania w Geograficznych Systemach Informacyjnych. Wiele miejsca poświęcono m.in.: systemom odwzorowań, oprogramowaniu GIS, modelowaniu danych geograficznych, geowizualizacji, przestrzennemu modelowaniu za pomocą GIS, tworzeniu i zarządzaniu geograficznymi bazami danych oraz wielu innym zagadnieniom związanym ze środowiskiem GIS.


 

GIS dla każdego

Autor: David E. Davis

Książka wprowadza czytelnika do zagadnień GIS. Zawiera ono wersję nieodpłatnego oprogramowania GIS firmy ESRI oraz 500 MB danych geograficznych, a zatem oferuje wszystkie elementy konieczne do zaznajomienia się z opisywaną technologią i jej możliwościami.

 

 

 


 

GIS. Rozwiązania sieciowe

Autor: Tomasz Kubik

Publikacja o charakterze interdyscyplinarnym z pogranicza informatyki i geoinformatyki wnikliwie objaśnia konstrukcję infrastruktury informacji przestrzennej z różnych punktów widzenia: OGC, ISO, INSPIRE; pomaga zrozumieć skomplikowane mechanizmy rządzące w świecie usług sieciowych oraz geoprzestrzennych, porządkuje wiedzę z zakresu implementacji usług;  porusza niezwykle aktualny temat wdrażania w Europie dyrektywy INSPIRE, która ma charakter wiążący i określa zobowiązania państw członkowskich UE w zakresie tworzenia krajowych infrastruktur informacji przestrzennej.

 

 


 

 

Systemy Informacji Geograficznej - zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS

Autorzy: Leszek Litwin, Grzegorz Myrda

Książka jest adresowana zarówno do osób, które pragną się dowiedzieć, co to jest GIS, jak i tym, które chciałyby swoją wiedzę usystematyzować i poszerzyć. Dzięki niej zdobędziesz obszerną wiedzę o: źródłach pozyskiwania danych przestrzennych (obrazów satelitarnych, GPS), przeprowadzaniu analiz danych przestrzennych, stosowaniu GIS w praktyce, dostępnym na rynku oprogramowaniu GIS.

Książka jest przeznaczona dla użytkowników wykorzystujących GIS jako mapę numeryczną w celach rekreacyjno-turystycznych, np. w połączeniu z GPS a także profesjonalistów, którzy chcą wykorzystywać GIS w swojej codziennej pracy, niezależnie od tego, czy chodzi o firmę komercyjną, instytucję publiczną czy urząd administracji państwowej.

 


 

 

Systemy Informacji Geograficznej - teoria i zastosowanie

Autor: Elżbieta Bielecka

W książce zostały przedstawione wiadomości o systemach informacji geograficznej pozwalające na zrozumienie istoty tych problemów i spełanianych przez nie funkcji. Problematyka systemów informacji geograficznej została ujęta kompleksowo, czytelnik znajdzie więc rozdziały poświęcone danym geograficznym, ich modelom, źródłom, jakości, bazom danych geograficznych, systemom odniesień przestrzennych, zasadom przetwarzania i analizy danych, wizualizacji, metodom projektowania GIS oraz infrastrukturze geoinformacyjnej.
 
 

 

 

GIS. Obszary zastosowań

Autorzy: Dariusz Gotlib, Adam Iwaniak, Robert Olszewski

W podręczniku omówiono współczesne wdrożenia GIS. Celem autorów jest popularyzacja wiedzy o systemach informacji przestrzennej i ich zastosowaniach zarówno w dziedzinie geodezji i kartografii, jak i nawigacji, marketingu, ochronie środowiska, administracji publicznej, zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz budowie portali internetowych.
Książka przydatna zarówno profesjonalistom z zakresu GIS, geodezji i kartografii, menadżerom firm, którzy usłyszeli i GIS, ale jeszcze nie wiedzą jak można zastosować tę technologię, jak i osobom indywidualnym, którzy chcą zrozumieć skąd biorą się mapy w ich telefonach komórkowych czy systemach nawigacji w samochodzie;
Opis najnowszych osiągnięć z GIS w kraju i na świecie, kompendium wiedzy na temat najważniejszych projektów GIS w Polsce na przestrzeni ostatnich lat oraz planowanych do realizacji w najbliższym czasie.


 

 

Geomatyka

Autor: Stefan Przewłocki

Podręcznik zawiera wykład z geomatyki w ujęciu tradycyjnym i współczesnym. Omówiono tu: przestrzenie 2D i 3D, linię pionu, pole siły ciężkości, układy współrzędnych i systemy odniesień przestrzennych, metody pozyskiwania danych geodezyjnych, techniki i technologiestosowane w geodezji, metody teledetekcyjne i fotogrametryczne, przestrzeń prawną w geodezji, osnowy geodezyjne, elementy kartografii, odwzorowania rzutowe, kartografię tematyczną, mapy cyfrowe i analogowe, pomiary szczegółowe, sprzęt i techniki pomiarowe, dokładność pomiarów, podstawowe pojęcia teorii błędów pomiarów inżynierskich.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów i wykładowców na kierunkach geodezja i kartografia, budownictwo, inżynieria środowiska i architektura.


 

 

GIS w wodociągach i kanalizacji

Autor: Marian Kwietniewski

Pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie prezentujące w sposób uporządkowany zagadnienia związane z wdrożeniem GIS do projektowania i zarządzania systemami dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.

W książce "GIS w wodociągach i kanalizacji" omówiono sposoby tworzenia, gromadzenia oraz wymiany informacji przestrzennej w Polsce i za granicą wybrane oprogramowania do tworzenia baz danych GIS na potrzeby systemów dystrybucji wody i kanalizacji, możliwości wykorzystania i wdrażania technologii GIS oraz zarządzanie infrastrukturą sieciową w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji.

Cennym uzupełnieniem jest słownik ważniejszych pojęć dotyczących systemów informacji geograficznej.


 

 

Teledetekcja - pozyskiwanie danych

Autor: Praca zbiorowa pod red. Józefa Saneckiego

W książce  "Teledetekcja pozyskiwanie danych" opisano metody, techniki i narzędzia stosowane w teledetekcji i w rozpoznaniu obrazowym. Wiele z nich, np. zdjęcia lotnicze czy satelitarne w zakresie widzialnym i w podczerwieni są powszechnie wykorzystywane w wielu dziedzinach (ochrona środowiska, metrologia, rolnictwo, geodezja, kartografia, łączność, lotnictwo, astronautyka, transport, turystyka). Niniejsza pozycja ma charakter przeglądowy, a przedstawione metody i techniki wyczerpująco ilustrują aktualny stan wiedzy w zakresie pozyskiwania danych.

 


 

 

Rozważania o GIS - Planowanie Systemów Informacji Geograficznej dla menedżerów

Autor: Roger Tomilson

Pozycja ta, opracowana przez doktora Rogera Tomlinsona - zwanego również "Ojcem GIS" - zawiera nadzwyczaj szczegółowy opis metody wdrożenia Systemu Informacji Geograficznej (GIS), którą autor wypracował przez lata doświadczeń zawodowych. Roger Tomlinson w prosty sposób, krok po kroku, prowadzi czytelników przez meandry procesu planowania rozwoju Systemów Informacji Geograficzne.

 


 

 

Metadane geoinformacyjne w INSPIRE i SDI. Zrozumieć.
Edytować. Publikować

Autorzy: Leszek Litwin, Maciej Rossa

Pierwszy podręcznik do tworzenia i publikowania metadanych geoinformacyjnych. Kompendium wiedzy na temat metadanych geoinformacyjnych w Dyrektywie INSPIRE. Wszystko, co musisz wiedzieć zanim zaczniesz tworzyć metadane .

Od 15 maja 2008 roku w krajach UE obowiązuje Dyrektywa 2007/2/EC ustanawiająca Europejską Infrastrukturę Informacji Przestrzennej - Infrastructure for Spatial Information in Europe - INSPIRE. Prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury informacji przestrzennej nie byłoby możliwe bez metadanych. Metadane - "dane o danych" - opisują warstwy danych przestrzennych (serie danych, usługi) odpowiadając na pytania: co?, dlaczego?, kiedy?, kto? jak? i gdzie? Metadane geoinformacyjne umożliwiają wyszukiwanie danych przestrzennych dokładnie według zadanych kryteriów, bez względu na to gdzie te dane się znajdują.

Dzięki książce zdobędziesz obszerną wiedzę o:

 • znaczeniu i roli metadanych w INSPIRE
 • tworzeniu (edycji) metadanych geoinformacyjnych
 • sprawdzaniu poprawności plików metadanych
 • publikowaniu metadanych w Internecie
 • wymaganych normach (ISO) i standardach (OGC)

dowiesz się także, jak:

 • zrozumieć dlaczego konieczne są normy i standardy wymagane przy pracy z metadanymi
 • używać edytora metadanych
 • nie bać się xml'a
 • sprawdzać poprawność tworzonych metadanych
 • publikować metadane w katalogach
 • korzystać z katalogów do wyszukiwania danych przestrzennych

CD dołączony do książki zawiera edytor metadanych MEDARD, dzięki któremu można w praktyce przećwiczyć tworzenie metadanych geoinformacyjnych zgodnie z wszelkimi wymaganiami.


 

 

 

Quantum GIS Tworzenie i analiza map okladkaQuantum GIS. Tworzenie i analiza map

Autor: Bartłomiej Iwańczak

Książka przybliża metody pracy z danymi przestrzennymi na przykładzie wolnego oprogramowania QGIS. Nie jest to jednak ani podręcznik teoretyczny, ani też manual do programu. Cel, który przyświecał autorowi to wprowadzenie GIS-u "pod strzechy". Książka jest napisana prostym językiem w formie "dla opornych", z minimum teorii i mnóstwem praktyki. Wiedzę można stosować w dowolnym programie GIS-owym, jednak do przykładów została wybrana stabilna wersja (1.8) programu QGIS. Jest to darmowe (licencja GNU GPL) i w dodatku w pełni spolszczone kompletne środowisko GIS. Przez wiele osób QGIS jest uważany za jeden z najłatwiejszych do rozpoczęcia przygody z GIS-em. Jest też stale rozwijany, a dzięki wtyczkom jego możliwości są podobne do oprogramowania komercyjnego.

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018