Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja kwalifikacyjna do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, zwana dalej "komisją kwalifikacyjną".

Komisję kwalifikacyjną powołuje i odwołuje Główny Geodeta Kraju.Główny Geodeta Kraju, na wniosek przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, może powoływać zespoły kwalifikacyjne spośród członków tej komisji.

Postępowanie kwalifikacyjne wszczyna się z dniem przekazania wniosku komisji kwalifikacyjnej. W drodze postępowania kwalifikacyjnego następuje stwierdzenie spełnienia przez osobę zainteresowaną wymagań określonych w art. 44 lub art. 44a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Sposób przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z 2014 r., poz. 176).

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje część wstępną i część sprawdzającą (egzamin).

Część wstępna odbywa się na posiedzeniu zespołu kwalifikacyjnego i polega na weryfikacji dokumentów, o których mowa w art. 45 ust. 3 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Część sprawdzająca, polega na przeprowadzeniu egzaminu ze znajomości przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii. Części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego nie prowadzi się wobec osób, o których mowa w art. 44 ust. 3 i art. 44a ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Komisja kwalifikacyjna wyznacza termin i miejsce części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego w ciągu 30 dni od dnia wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego.
O wyznaczonym terminie i miejscu komisja kwalifikacyjna powiadamia osobę zainteresowaną za pomocą zawiadomienia w postaci papierowej lub elektronicznej.

Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień zawodowych trwa nie dłużej niż 4 miesiące od dnia jego wszczęcia, a w przypadku postępowania obejmującego tylko część wstępną – nie dłużej niż 2 miesiące.

Komisja Kwalifikacyjna kończy postępowanie kwalifikacyjne i zwraca Głównemu Geodecie Kraju wniosek wraz z protokółem dokumentującym sposób i wyniki przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, nie później niż dwa dni robocze po zakończeniu części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego, albo części wstępnej – jeżeli osoba zainteresowana nie została dopuszczona do części sprawdzającej.

Podstawa prawna

Szczegółowa informacje i wyjaśnienia:

Sekretariat komisji kwalifikacyjnej 

tel.: +48 22 56 31 413, +48 22 56 31 415

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Drukuj Email

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018