Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja kwalifikacyjna do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Spośród członków komisji kwalifikacyjnej Główny Geodeta Kraju powołuje zespół kwalifikacyjny.

Główny Geodeta Kraju przekazuje komisji kwalifikacyjnej wniosek o nadanie uprawnień zawodowych. Z dniem przekazania tego wniosku wszczyna się postępowanie kwalifikacyjne.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje część wstępną i część sprawdzającą (egzamin).

Część wstępna odbywa się na posiedzeniu zespołu kwalifikacyjnego i polega na weryfikacji dokumentów dołączonych do wniosku o nadanie uprawnień zawodowych – wykaz tych dokumentów w dziale [12.2.1] (art. 45 ust. 3 UPGiK).

Część sprawdzającą postępowania kwalifikacyjnego przeprowadza się w formie egzaminu pisemnego i ustnego. Egzamin pisemny obejmuje część ogólną składającą się z 60 pytań testowych sprawdzających znajomość aktów prawnych oraz standardów technicznych w zakresie geodezji i kartografii oraz część szczegółową składającą się z 3 pytań opisowych wymagających udzielenia odpowiedzi dotyczących wykonywania prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych. Każda z części egzaminu pisemnego trwa 1 godzinę.

Egzamin pisemny jest przeprowadzany z zastosowaniem techniki komputerowej. Części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego nie prowadzi się wobec osób, o których mowa w art. 44 ust. 3 i art. 44a ust. 1 pkt 3 i ust. 3 UPGiK. Sposób przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego określa RUZDGiK. W przypadku niespełnienia przez osobę zainteresowaną ww. wymagań, odmowa nadania uprawnień zawodowych następuje w drodze decyzji.

Podstawa prawna.

Szczegółowa informacje i wyjaśnienia:

Sekretariat komisji kwalifikacyjnej 

tel.: +48 22 56 31 413, +48 22 56 31 415

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser