Zawód i uprawnienia urbanistyczne

O zawodzie urbanisty mówi ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Według niej zawód urbanisty polega na projektowaniu zagospodarowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego, ochrony wartości architektonicznych i krajobrazowych, z wymaganiami ochrony środowiska, racjonalności struktur osadniczych i sieci infrastruktury oraz edukacji w tym zakresie. Prawo do takiej działalności lub do kierowania pracami zespołu prowadzącego projektowanie urbanistyczne mają tylko osoby wpisane na listę członków izby urbanistów. Na członkostwo w takiej izbie pozwala:

  • posiadanie uprawnień urbanistycznych uzyskanych na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym;
  • posiadanie uprawnień do projektowania w planowaniu przestrzennym uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 1984 roku o planowaniu przestrzennym;
  • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych o kierunku architektura, urbanistyka lub gospodarka przestrzenna, a także doświadczenie zawodowego zdobytego w czasie dwuletniej pracy związanej z gospodarką przestrzenną;
  • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych innych niż wyżej określone, które w obowiązującym programie nauczania realizują zagadnienia związane z architekturą i urbanistyką lub gospodarką przestrzenną w wymiarze co najmniej 90 godzin i które uzupełnione są studiami podyplomowymi w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej. W takim wypadku należy również posiadać trzyletnie doświadczenie zawodowe w pracy związanej z gospodarka przestrzenną;
  • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych innego niż wymienione w powyższych punktach, które są uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej oraz posiadanie trzyletniego doświadczenia zawodowego w pracy związanej z gospodarka przestrzenną. Koniecznością w takim wypadku jest złożenie egzaminu ze znajomości przepisów prawnych dotyczących gospodarki przestrzennej oraz praktycznego zastosowania wiedzy w zakresie urbanistyki;
  • posiadanie obywatelstwa państw członkowskich oraz nabycie kwalifikacji zawodowych do projektowania zagospodarowania przestrzeni i zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej odpowiadających wymaganiom przedstawionym w powyższych punktach. Osoby takie muszą także posiadać odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych.

Na mocy ustawy powstał samorząd zawodowy urbanistów, który składa się z Krajowej Izby Urbanistów oraz czterech Okręgowych Izb Urbanistów. Poniżej znajdują się adresy poszczególnych izb:

Biuro Krajowej Rady Izby Urbanistów
ul. Mokotowska 4/6, p. 213a
00-614 Warszawa
tel/fax: (22) 825-01-05
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.izbaurbanistow.pl

Zachodnia Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu (województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie)
ul. Oławska 2, III piętro
50-123 Wrocław
tel: (71) 343-93-85 fax: (71)
343-64-98
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.zoiu.pl

Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Warszawie (województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie, łódzkie)
ul. Mokotowska 4/6,
p. 212 00-614 Warszawa
tel/fax: (22) 825-23-97
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.waoiu.pl

Północna Okręgowa Izba Urbanistów z siedziba w Gdańsku (województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie)al. Grunwaldzka 137, II p.
80-264 Gdańsk - Wrzeszcz 
tel: (58) 552-14-96
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.poiu.pl

Południowa Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Katowicach (województwa: śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie)
ul. Dyrekcyjna 9
40-001 Katowice
tel/fax: (32) 253-79-87
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.oiu.katowice.pl

 

Drukuj Email

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018