Zaproszenie na X jubileuszową konferencję GIS w Nauce

W dniach 22–23 czerwca 2023 r. na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się X konferencja z cyklu "GIS w Nauce".

Zaproszenie na X jubileuszową konferencją z cyku "GIS w Nauce"

Tegoroczna konferencja, organizowana wspólnie przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego i Pracownię GIS Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego będzie już X jubileuszową konferencją z cyku GIS w Nauce. Pierwsza konferencja – przez jej inicjatorów i organizatorów Iwonę Jażdżewską i Jacka Urbańskiego – została pomyślana jako miejsce spotkań, integracji i wymiany doświadczeń naukowych dla osób zainteresowanych geoinformacją, niezależnie od dyscypliny naukowej jaką reprezentują. Po raz pierwszy odbyła się ona w Łodzi w dniach 4–5 czerwca 2012 r. Organizatorami był Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Centrum GIS Uniwersytetu Gdańskiego. Przez kolejne lata czołowe ośrodki akademickie w Polsce kontynuowały jej organizację. Mieliśmy możliwość uczestniczyć w bardzo interesujących spotkaniach i poznać zakres naszych zainteresowań naukowych. Środowisko osób związanych z GIS miało okazję lepiej się poznać. Wielu uczestników pierwszej konferencji dalej zajmuje się nauką i podniosło swoje stopnie naukowe. Co roku nowi adepci dołączają do tego grona. Organizatorzy uznali, że czas spotkać się po raz dziesiąty w centrum Polski, w Łodzi i kontynuować tradycję udziału przedstawicieli nauki reprezentujących różne dyscypliny naukowe, ale mających wspólne zainteresowania badawcze związane z geoinformacją.

Propozycje sesji tematycznych:

  • Wykorzystanie danych przestrzennych BDOT w GIS;
  • Sztuczna inteligencja w badaniach geoprzestrzennych;
  • GIS w analizach sieci osadniczej i rozmieszczenia ludności;
  • Wykorzystania DEMów (DTM, DSM, nDSM) w badaniach środowiska;
  • Media przestrzenne w GIS – źródła danych i pola badawcze;
  • GIS w badaniach historycznych;
  • Wykorzystanie GIS w zakresie zapobiegania i kontroli COVID-19 oraz oceny skutków pandemii;
  • GIS w zieleni miejskiej.

Organizatorzy zachęcają studentów, doktorantów i młodych naukowców do wzięcia udziału również w konkursie na najlepszy poster.

Szczegóły na stronie konferencji

Dzień wcześniej – 21 czerwca 2023 r. odbędzie się dodatkowe spotkanie w ramach III Konferencji GIS w Edukacji, której celem jest wymiana doświadczeń wśród nauczycieli akademickich związanych z problematyką nauczania geoinformacji w szkołach wyższych.

Konferencje - aktualności

22 lutego 2024

W dniach 18 - 19 kwietnia 2024 roku na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbędzie się XVIII Ogólnopolską Konferencję Studentów Geodezji.

20 lutego 2024

W dniach 3–5 października 2024 roku w Szczecinie i Pobierowie odbędzie się XXXV Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii pod hasłem "Społeczna rola kartografii".

31 stycznia 2024

W dniach 30 maja – 1 czerwca 2024 r. w Trnavie już po raz dwudziesty ósmy odbędą się tradycyjne Międzynarodowe Czesko-Słowacko-Polskie Dni Geodezji.

23 stycznia 2024

Centrum Teledetekcji w Instytucie Geodezji i Kartografii zaprasza do udziału w międzynarodowej Konferencji pt. „Narzędzia do przekazywania rolnikom informacji na temat plonów z użytków zielonych w...

09 stycznia 2024

W dniu 15 stycznia 2024 r. odbędzie się konferencja online podsumowującej działania realizowane w ramach projektu Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake (FPCUP).

08 stycznia 2024

W dniach 18-20 września 2024 r. w Szczecinie odbędzie się XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Fotogrametria, teledetekcja i geoinformatyka - Innowacje w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych...

19 grudnia 2023

W piątek 8 grudnia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie odbyło się VIII Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci orgaznizowane przez KNG Dahlta, czyli...

01 grudnia 2023

W tym roku, z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, Dzień Teledetekcji odbędzie się pod hasłem "Od Kopernika do Łazika. Rok kopernikański - kosmiczne zagadnienia".

28 listopada 2023

Drony do oceny stanu powietrza i upraw, do monitoringu obszarów leśnych, do pozyskiwania danych, a nawet do inspekcji budowlanej – te i wiele więcej zastosowań nowoczesnych technologii pomiarowych...

24 listopada 2023

W dniach 29-30 listopada 2023 roku w Coll. Biologicum UAM w Poznaniu odbędzie się VIII Forum BioGIS - System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej. Pierwszy dzień obrad...

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser