Zaproszenie na X jubileuszową konferencję GIS w Nauce

W dniach 22–23 czerwca 2023 r. na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się X konferencja z cyklu "GIS w Nauce".

Zaproszenie na X jubileuszową konferencją z cyku "GIS w Nauce"

Tegoroczna konferencja, organizowana wspólnie przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego i Pracownię GIS Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego będzie już X jubileuszową konferencją z cyku GIS w Nauce. Pierwsza konferencja – przez jej inicjatorów i organizatorów Iwonę Jażdżewską i Jacka Urbańskiego – została pomyślana jako miejsce spotkań, integracji i wymiany doświadczeń naukowych dla osób zainteresowanych geoinformacją, niezależnie od dyscypliny naukowej jaką reprezentują. Po raz pierwszy odbyła się ona w Łodzi w dniach 4–5 czerwca 2012 r. Organizatorami był Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Centrum GIS Uniwersytetu Gdańskiego. Przez kolejne lata czołowe ośrodki akademickie w Polsce kontynuowały jej organizację. Mieliśmy możliwość uczestniczyć w bardzo interesujących spotkaniach i poznać zakres naszych zainteresowań naukowych. Środowisko osób związanych z GIS miało okazję lepiej się poznać. Wielu uczestników pierwszej konferencji dalej zajmuje się nauką i podniosło swoje stopnie naukowe. Co roku nowi adepci dołączają do tego grona. Organizatorzy uznali, że czas spotkać się po raz dziesiąty w centrum Polski, w Łodzi i kontynuować tradycję udziału przedstawicieli nauki reprezentujących różne dyscypliny naukowe, ale mających wspólne zainteresowania badawcze związane z geoinformacją.

Propozycje sesji tematycznych:

  • Wykorzystanie danych przestrzennych BDOT w GIS;
  • Sztuczna inteligencja w badaniach geoprzestrzennych;
  • GIS w analizach sieci osadniczej i rozmieszczenia ludności;
  • Wykorzystania DEMów (DTM, DSM, nDSM) w badaniach środowiska;
  • Media przestrzenne w GIS – źródła danych i pola badawcze;
  • GIS w badaniach historycznych;
  • Wykorzystanie GIS w zakresie zapobiegania i kontroli COVID-19 oraz oceny skutków pandemii;
  • GIS w zieleni miejskiej.

Organizatorzy zachęcają studentów, doktorantów i młodych naukowców do wzięcia udziału również w konkursie na najlepszy poster.

Szczegóły na stronie konferencji

Dzień wcześniej – 21 czerwca 2023 r. odbędzie się dodatkowe spotkanie w ramach III Konferencji GIS w Edukacji, której celem jest wymiana doświadczeń wśród nauczycieli akademickich związanych z problematyką nauczania geoinformacji w szkołach wyższych.

Konferencje - aktualności

14 czerwca 2024

W dniach 23-25 października 2024 r. we Wrocławiu w formie hybrydowej odbędzie się międzynarodowa konferencja XXIV Conference of PhD Students and Young Scientists (wcześniej Konferencja Doktorantów i...

05 czerwca 2024

We wtorek 4 czerwca we Wrocławiu odbyła się jubileuszowa edycja konferencji „Informacja przestrzenna IMPULSEM dla rozwoju lokalnego". Jak co roku, nie zabrakło ciekawych prelekcji dających mocny,...

22 maja 2024

W dniach 16-18 września 2024 roku w Szczecinie odbędzie się I Międzynarodowa Szkoła Letnia organizowana przez Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji (PTFiT) wraz z Niemieckim Towarzystwem...

20 maja 2024

W niedzielę (19 maja) w Akrze, stolicy Ghany rozpoczęło się jedno z największych spotkań geodezyjnych na świecie - FIG Working Week 2024.

17 maja 2024

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich zaprasza na szkolenie on-line i warsztaty stacjonarne dotyczące planowania przestrzennego po nowelizacji ustawy.

16 maja 2024

Tegoroczny GeoPiknik odbędzie się 24 maja na terenie Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego w Józefosławiu.

14 maja 2024

Dostępny jest już szczegółowy program III Spotkania użytkowników QGIS, które w dniach 25-26 czerwca 2024 roku odbędzie się w Poznaniu.

10 maja 2024

W dniach 18-21 lipca 2024 roku na Politechnice Łódzkiej odbędzie się State of the Map Europe 2024 - międzynarodowe wydarzenie, które odbywa się w różnych krajach Europy. Jego celem jest wymiana...

08 maja 2024

Ruszyły zapisy na X edycję konferencji „Informacja przestrzenna IMPULSEM dla rozwoju lokalnego", która odbędzie się w dniach 4 – 5 czerwca 2024 roku we Wrocławiu.

24 kwietnia 2024

W dniach 4-5 listopada 2024 roku odbędzie się XXXII Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej pod hasłem "Geoinformacja w czasach sztucznej inteligencji".

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser