GIS Day w Stolicy w tym roku na SGGW

"GIS w Gospodarce Przestrzennej" to hasło tegorocznej edycji konferencji GIS Day w Stolicy, która w dniu 23 listopada br. na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

GIS Day w Stolicy w tym roku na SGGW

GIS Day to międzynarodowe święto miłośników i użytkowników Systemów Informacji Geograficznej. GIS Day w Stolicy jest to konferencja mająca na celu uświetnienie tego międzynarodowego wydarzenia, promocję GIS, integrację międzyuczelnianą a także aktywizację organizacji pozarządowych i społecznych.

Tegoroczna edycja GIS Day w Stolicy poświęcona będzie wykorzystaniu technologii geoinformacyjnych w szeroko pojętej gospodarce przestrzennej. W tym roku zostaną poruszone w szczególności 3 zagadnienia:

  • cyfryzacja w planowaniu przestrzennym;
  • GIS w kreowaniu przestrzeni rekreacyjnej;
  • ochrona przyrody i środowiska z zastosowaniem narzędzi GIS.

Głównym organizatorem tegorocznego wydarzenia GIS Day w Stolicy 2023 jest Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SGGW w Warszawie.

Współorganizatorzy Konferencji:

  • Koło Naukowe Leśników Sekcja Geomatyki Leśnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  • Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej,
  • Koło Naukowe „Liderzy Bezpieczeństwa” Akademii Pożarniczej,
  • Koło Naukowe Studentów GeoPixel Wojskowej Akademii Technicznej,
  • Koło Naukowe Studentów „Rozpoznanie Obrazowe” Wojskowej Akademii Technicznej,
  • Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii GEOIDA Politechniki Warszawskiej, Studenckie Koło Naukowe Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych Szkoły Głównej Handlowej.

Strona konferencji GIS Day w Stolicy

Konferencje - aktualności

22 lutego 2024

W dniach 18 - 19 kwietnia 2024 roku na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbędzie się XVIII Ogólnopolską Konferencję Studentów Geodezji.

20 lutego 2024

W dniach 3–5 października 2024 roku w Szczecinie i Pobierowie odbędzie się XXXV Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii pod hasłem "Społeczna rola kartografii".

31 stycznia 2024

W dniach 30 maja – 1 czerwca 2024 r. w Trnavie już po raz dwudziesty ósmy odbędą się tradycyjne Międzynarodowe Czesko-Słowacko-Polskie Dni Geodezji.

23 stycznia 2024

Centrum Teledetekcji w Instytucie Geodezji i Kartografii zaprasza do udziału w międzynarodowej Konferencji pt. „Narzędzia do przekazywania rolnikom informacji na temat plonów z użytków zielonych w...

09 stycznia 2024

W dniu 15 stycznia 2024 r. odbędzie się konferencja online podsumowującej działania realizowane w ramach projektu Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake (FPCUP).

08 stycznia 2024

W dniach 18-20 września 2024 r. w Szczecinie odbędzie się XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Fotogrametria, teledetekcja i geoinformatyka - Innowacje w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych...

19 grudnia 2023

W piątek 8 grudnia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie odbyło się VIII Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci orgaznizowane przez KNG Dahlta, czyli...

01 grudnia 2023

W tym roku, z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, Dzień Teledetekcji odbędzie się pod hasłem "Od Kopernika do Łazika. Rok kopernikański - kosmiczne zagadnienia".

28 listopada 2023

Drony do oceny stanu powietrza i upraw, do monitoringu obszarów leśnych, do pozyskiwania danych, a nawet do inspekcji budowlanej – te i wiele więcej zastosowań nowoczesnych technologii pomiarowych...

24 listopada 2023

W dniach 29-30 listopada 2023 roku w Coll. Biologicum UAM w Poznaniu odbędzie się VIII Forum BioGIS - System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej. Pierwszy dzień obrad...

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser