XXXV Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii odbędzie się jesienią nad morzem

W dniach 3–5 października 2024 roku w Szczecinie i Pobierowie odbędzie się XXXV Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii pod hasłem "Społeczna rola kartografii".

Tematem wiodącym konferencji będzie Społeczna rola kartografii, rozumiana jako pola oddziaływania map i ich twórców na państwo i społeczeństwo oraz jego kulturę i naukę. Konferencja dedykowana jest wszystkim, którzy zajmują się dawnymi mapami lub dla których mapa stanowi jeden z przedmiotów badań nad: społeczeństwem, nauką, kulturą i sztuką, zarówno w ujęciu historycznym jak i współczesnym.

Organizatorzy, Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, kierują zaproszenie przede wszystkim do historyków, kartografów, historyków sztuki i wojskowości, archiwistów, muzealników, opiekunów zbiorów kartograficznych i wszystkich zainteresowanych dawną mapą jako źródłem historycznym.

Referaty można zgłaszać w proponowanych obszarach tematycznych:

 • obieg mapy i jej odbiór;
 • prezentacja kartograficzna miejsc ufortyfikowanych;
 • autor, kartograf, wydawca, rytownik w społeczeństwie;
 • wydawnictwa kartograficzne jako element krajobrazu gospodarczego i kulturalnego;
 • mapa jako narzędzie władzy i gospodarki;
 • społeczna rola kolekcji kartograficznych;
 • mapa jako atrybut władzy i prestiżu;
 • mapa w podróżach, krajoznawstwie i turystyce.

Podobnie jak w poprzednich latach, planowany jest osobny panel dla doktorantów i studentów. W tym przypadku główny temat konferencji nie jest obowiązujący. Można zgłaszać referaty poświęcone badaniom z zakresu historii kartografii we wszystkich jej aspektach, bez podziału na rodzaje map czy zakres chronologiczny.

Terminy:

 • do 30 czerwca 2024 r. – przesyłanie zgłoszeń wraz z abstraktami;
 • 15 lipca 2024 r. – informacja o zakwalifikowanych referatach;
 • do 1 września 2024 r. – uiszczenie opłaty konferencyjnej (450 / 100 zł);
 • 10 września 2024 r. – ogłoszenie programu konferencji.

Komunikat nr 1 [pdf]

Konferencje - aktualności

15 kwietnia 2024

Konferencja „Technologie satelitarne w zarządzaniu kryzysowym” odbędzie się w dniach 27-28 maja br. w Gdańsku, w Europejskim Centrum Solidarności, a zaadresowana jest do decydentów, administracji...

03 kwietnia 2024

W dniach 23-25 września 2024 r. w Olsztynie odbędzie się XLVI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna pod hasłem „Od Kopernika do współczesnej geoinformatyki – interdyscyplinarne podejście do...

28 marca 2024

WODGiK w Katowicach zaprasza na III edycję konferencji "Regionalna Infrastruktur Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. GIS na szczycie".

27 marca 2024

W dniach 14-19 czerwca 2024 r w Pradze odbędzie się GRASS GIS Community meeting - spotkanie użytkowników i programistów tego wolnego oprogramowania GIS.

22 marca 2024

W dniach 25-26 czerwca 2024 roku w Poznaniu odbędzie się III Spotkanie użytkowników QGIS, czyli ogólnopolska konferencja zrzeszająca wszystkich entuzjastów oprogramowania.

20 marca 2024

W Podzamczu pod Chęcinami odbyła się jubileuszowa X Świętokrzyska Konferencja Geodezyjna. To wydarzenie, które już od dekady gromadzi specjalistów z dziedziny geodezji i kartografii z całego regionu...

19 marca 2024

Można już zapisywać się na XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Fotogrametria, teledetekcja i geoinformatyka - Innowacje w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych przestrzennych”, które odbędzie się w...

18 marca 2024

Instytut Geodezji i Kartografii oraz Centrum Badań Kosmicznych CBK PAN zapraszają do udziału w seminarium, którego celem jest prezentacja programu obserwacji Ziemi – Copernicus.

12 marca 2024

W dniach 25 – 27 września 2024 we Wrocławiu odbędzie się IX Międzynarodowe Kolokwium ESA na temat naukowych i podstawowych aspektów GNSS. Jest to pierwsza edycja konferencji ESA, która odbędzie się...

12 marca 2024

W dniu 9 kwietnia 2024 roku w Poznaniu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja naukowo-techniczna „25 lat Wiosny w Geodezji i Kartografii”.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser