Akademia Kartografii i Geoinformatyki 2024

W dniach 22- 24 maja 2024 r. we Wrocławiu odbędzie się IV Akademia Kartografii i Geoinformatyki pod hasłem "Czas w opracowaniach kartograficznych i modelowaniu czasoprzestrzennym".

Konferencja poświęcona będzie szeroko rozumianemu problemowi czasu w modelowaniu przestrzennym, szczególnie w geoinformatycznym podejściu do analizy czasoprzestrzennej, geowizualizacji i opracowań kartograficznych. Prezentacje będą obejmowały zarówno czasy odległe jak i z najbliższej przeszłości. Przedstawione będą nowe wyzwania stawiane twórcom cyfrowych baz źródeł kartograficznych wykorzystujących HGIS jako narzędzie badań historycznych.

Celem jest dyskusja i wymiana doświadczeń na temat udziału nowoczesnych technologii geoinformacyjnych w przetwarzaniu danych czasoprzestrzennych: kartograficznych, geodezyjnych, teledetekcyjnych i. in., w systemach informacji geograficznej.

Specjalne sesje zostaną poświęcone wynikom projektów HGIS i innych związanych z tematyką konferencji, m. in.:

 • Kształtowanie granic niepodległej Polski w świetle dokumentów kartograficznych;
 • Atlasy Historyczne Miast Polskich;
 • Atlasy Historyczne Miast Europejskich;
 • Wykorzystanie środowiska webGIS do gromadzenia i publikacji danych historycznych.

Akademii towarzyszyć będą:

 • Wręczenie medalu im. prof. Andrzeja Makowskiego za istotny wkład w rozwój kartografii;
 • Prezentacja opracowań zgłoszonych do konkursu SKP o nagrodę im. Krzysztofa Buczkowskiego na najlepsze MAPY ROKU;
 • Obchody XXV rocznicy powstania Stowarzyszenia Kartografów Polskich.

Organizatorem IV Akademii Kartografii i Geoinformatyki są:

 • Stowarzyszenie Kartografów Polskich,
 • Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności,
 • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geoinformatyki i Kartografii
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Katedra Geodezji i Geoinformatyki
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Geomatyki i Kartografii
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Geomatyki i Kartografii
 • Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Główna Komisja Historii i Tradycji

Konferencje - aktualności

22 lutego 2024

W dniach 18 - 19 kwietnia 2024 roku na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbędzie się XVIII Ogólnopolską Konferencję Studentów Geodezji.

20 lutego 2024

W dniach 3–5 października 2024 roku w Szczecinie i Pobierowie odbędzie się XXXV Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii pod hasłem "Społeczna rola kartografii".

31 stycznia 2024

W dniach 30 maja – 1 czerwca 2024 r. w Trnavie już po raz dwudziesty ósmy odbędą się tradycyjne Międzynarodowe Czesko-Słowacko-Polskie Dni Geodezji.

23 stycznia 2024

Centrum Teledetekcji w Instytucie Geodezji i Kartografii zaprasza do udziału w międzynarodowej Konferencji pt. „Narzędzia do przekazywania rolnikom informacji na temat plonów z użytków zielonych w...

09 stycznia 2024

W dniu 15 stycznia 2024 r. odbędzie się konferencja online podsumowującej działania realizowane w ramach projektu Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake (FPCUP).

08 stycznia 2024

W dniach 18-20 września 2024 r. w Szczecinie odbędzie się XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Fotogrametria, teledetekcja i geoinformatyka - Innowacje w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych...

19 grudnia 2023

W piątek 8 grudnia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie odbyło się VIII Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci orgaznizowane przez KNG Dahlta, czyli...

01 grudnia 2023

W tym roku, z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, Dzień Teledetekcji odbędzie się pod hasłem "Od Kopernika do Łazika. Rok kopernikański - kosmiczne zagadnienia".

28 listopada 2023

Drony do oceny stanu powietrza i upraw, do monitoringu obszarów leśnych, do pozyskiwania danych, a nawet do inspekcji budowlanej – te i wiele więcej zastosowań nowoczesnych technologii pomiarowych...

24 listopada 2023

W dniach 29-30 listopada 2023 roku w Coll. Biologicum UAM w Poznaniu odbędzie się VIII Forum BioGIS - System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej. Pierwszy dzień obrad...

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser