Gleboznawcza klasyfikacja gruntów w dużej mierze fikcją - wyniki kontroli NIK

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów w dużej mierze fikcją

NIK opublikował wyniki kontroli w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego, która ujawniła, że klasyfikacja gruntów odbywa się de facto na zlecenie ich właścicieli, a prowadzą ją opłacani przez nich gleboznawcy. Skutkuje to często zaniżaniem klasy ziemi, a w konsekwencji - odprowadzaniem mniejszych podatków i unikaniem opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej. Ten niepokojący proceder odbywa się przy biernej postawie starostów. NIK przesłała informację o wynikach kontroli do wszystkich starostw powiatowych, gdyż powstaje przypuszczenie, że praktyki takie stosowane są na szerszą skalę. Izba wnioskuje także o pilne zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym, precyzyjnie określające niezbędne kwalifikacje klasyfikatorów gruntów.

GeoOrganizer za darmo przez rok

GeoOrganizer za darmo przez rok

Firma Softline udostępniła od lipca bezpłatnie licencję programu GeoOrganizer na okres 12 miesięcy – do końca czerwca 2022 roku.

Pięciu chętnych na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy

Pięciu chętnych na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy

Do konkursu Głównego Geodety Kraju na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy służącej do przeliczeń wysokości elipsoidalnych z układu PL-ETRF2000-GRS80h do wysokości normalnych PL-EVRF2007-NH zgłosiło się 5 uczestników.

Konkurs GUGiK na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy

Konkurs GUGiK na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy

Główny Geodeta Kraju ogłosił konkurs na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy służącej do przeliczeń wysokości elipsoidalnych z układu PL-ETRF2000-GRS80h do wysokości normalnych PL-EVRF2007-NH.

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
26-27.05.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018