Reprezentanci AGH na XVIII światowym kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Miernictwa Górniczego

W dniach 26-29 października 2023 w Pekinie i Xuzhou odbył się XVIII kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Miernictwa Górniczego (ISM).

Wystąpienie prof. Ryszarda Hejmanowskiego podczas na kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Miernictwa Górniczego (fot. AGH)

Wystąpienie prof. Ryszarda Hejmanowskiego na kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Miernictwa Górniczego (fot. AGH)

W czasie Kongresu odbyło się kilkanaście sesji naukowych z zakresu geodezji, teledetekcji, miernictwa górniczego. W obradach i spotkaniach prezydium ISM udział brali przedstawiciele Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie. Prof. Ryszard Hejmanowski, przewodniczący IV Komisji ISM, został zaproszony do wygłoszenia Key Note w sesji plenarnej. Między innymi nagrodzono referaty i publikacje studentów i młodych uczonych, w ewaluacji których brała udział prof. Agnieszka Malinowska – delegat Polski do ISM.

ISM (http://www.ism-minesurveying.com) jest stowarzyszeniem non profit, zrzeszającym kilkadziesiąt organizacji krajowych z całego świata. Także Polski Komitet ISM jest jednym z członków założycieli i wchodzi w skład ISM. Z ramienia PK ISM w obradach wziął udział również inż. Wojtek Skobliński. Kongres zakończył się wizytą w firmie CNNC, w Szanghaju.

Źródło: WGGiIŚ AGH

Konferencje - aktualności

22 lutego 2024

W dniach 18 - 19 kwietnia 2024 roku na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbędzie się XVIII Ogólnopolską Konferencję Studentów Geodezji.

20 lutego 2024

W dniach 3–5 października 2024 roku w Szczecinie i Pobierowie odbędzie się XXXV Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii pod hasłem "Społeczna rola kartografii".

31 stycznia 2024

W dniach 30 maja – 1 czerwca 2024 r. w Trnavie już po raz dwudziesty ósmy odbędą się tradycyjne Międzynarodowe Czesko-Słowacko-Polskie Dni Geodezji.

23 stycznia 2024

Centrum Teledetekcji w Instytucie Geodezji i Kartografii zaprasza do udziału w międzynarodowej Konferencji pt. „Narzędzia do przekazywania rolnikom informacji na temat plonów z użytków zielonych w...

09 stycznia 2024

W dniu 15 stycznia 2024 r. odbędzie się konferencja online podsumowującej działania realizowane w ramach projektu Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake (FPCUP).

08 stycznia 2024

W dniach 18-20 września 2024 r. w Szczecinie odbędzie się XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Fotogrametria, teledetekcja i geoinformatyka - Innowacje w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych...

19 grudnia 2023

W piątek 8 grudnia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie odbyło się VIII Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci orgaznizowane przez KNG Dahlta, czyli...

01 grudnia 2023

W tym roku, z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, Dzień Teledetekcji odbędzie się pod hasłem "Od Kopernika do Łazika. Rok kopernikański - kosmiczne zagadnienia".

28 listopada 2023

Drony do oceny stanu powietrza i upraw, do monitoringu obszarów leśnych, do pozyskiwania danych, a nawet do inspekcji budowlanej – te i wiele więcej zastosowań nowoczesnych technologii pomiarowych...

24 listopada 2023

W dniach 29-30 listopada 2023 roku w Coll. Biologicum UAM w Poznaniu odbędzie się VIII Forum BioGIS - System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej. Pierwszy dzień obrad...

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser