Sejm przegłosował nowelizację ustawy o planowaniu przestrzennym

Sejm przegłosował nowelizację ustawy o planowaniu przestrzennym

Sejm przyjął przygotowaną przez MRiT nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Nowelizacja prawa geodezyjnego. Brak tabliczki z numerem będzie karany

Nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego. Brak tabliczki z numerem będzie karany

W Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, która wprowadza też drobne zmiany w Prawie geodezyjne i kartograficzne.

Znowelizowane rozporządzenie w sprawie egib opublikowane

Znowelizowane rozporządzenie w sprawie egib opublikowane

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków dnia 20 kwietnia 2023 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw w poz. 745.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie egib podpisana

Rozporządzenia w sprawie egib

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków zostało podpisane przez Ministra Rozwoju i Technologii oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zostało przekazane do RCL celem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.

Uchylono wyrok w sprawie dostępu do danych przestrzennych w gminie Zator

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił wyrok z 9 listopada 2022 r., który wskazywał na bezczynność Wójta gminy Zator w sprawie zapewnienia zgodnego z przepisami prawa dostępu do danych przestrzennych.

Nowe rozporządzenie fotogrametryczne opublikowane

Nowe rozporządzenie fotogrametryczne opublikowane

W  Dzienniku Ustaw, ogłoszono Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

Rozporządzenie fotogrametryczne podpisane przez Ministra Rozwoju i Technologii

Rozporządzenie fotogrametryczne podpisane przez Ministra Rozwoju i Technologii

Rozporządzenie w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu zostało podpisane 16 grudnia 2022 r. przez Ministra Rozwoju i Technologii Waldemara Budę. 

Wyrok WSA w Krakowie w sprawie dostępu do zbiorów danych przestrzennych dla planów miejscowych

Jest pierwszy wyrok WSA w sprawie dostępu do zbiorów danych przestrzennych dla planów miejscowych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok, który wskazuje na bezczynność Wójta gminy Zator w sprawie zapewnienia zgodnego z przepisami prawa dostępu do danych przestrzennych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Nowe rozporządzenie w sprawe ZSIN podpisane

Nowe rozporządzenie w sprawe ZSIN podpisane

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach zostało podpisane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i oczekuje na ogłoszenie.

Strona 1 z 23

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018