Nowe rozporządzenie fotogrametryczne opublikowane

W  Dzienniku Ustaw, ogłoszono Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

Nowe rozporządzenie fotogrametryczne upraszcza dotychczasowe przepisy w szczególności zapisy dotyczące formatów danych, wprowadza nowe dane fotogrametryczne: zdjęcia i ortofotomapy ukośne, modele siatkowe 3D oraz doprecyzowuje zapisy dotyczące prawdziwej ortofotomapy ( tzw. „true ortho”).

Rozporządzenie, które opublikowano 11 stycznia, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 26 stycznia 2023 r.

Treść rozporządzenia [pdf]

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser