Uchylono wyrok w sprawie dostępu do danych przestrzennych w gminie Zator

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił wyrok z 9 listopada 2022 r., który wskazywał na bezczynność Wójta gminy Zator w sprawie zapewnienia zgodnego z przepisami prawa dostępu do danych przestrzennych.

WSA w Krakwie rozpatrzył pozytywnie skargę kasacyjną złożoną przez Burmistrza Zatora na wyrok II SAB/Kr 198/22 w przedmiocie zapewnienia dostępu do danych przestrzennych.  W uzasadnieniu sąd przyznał, że organ (Burmistrz Zatora) miał rację zarzucając wydanie rozstrzygnięcia w sprawie wyłączonej z kognicji sądu administracyjnego, w związku z czym zasadne było uchylenie wyroku i ponowne rozpoznanie sprawy. Po ponownym rozpoznaniu sąd doszedł do wniosku, że skarga podlega odrzuceniu.

Odrzucenie oparte było o podobne argumenty jak w innych tego typu sprawach dotyczących fali skarg. Obecnie brak jest jakiegokolwiek prawomocnego wyroku, który przyznawałby rację osobie składającej skargi, a jak informuje firma Geo-System, wszystkie sprawy zakończyły się odrzuceniem (obecnie ok. 150 opublikowanych postanowień). Do tego dochodzi rosnąca liczba uchwał rad gmin/miast (obecnie ok. 350) odrzucających skargę.

 

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018