Uchylono wyrok w sprawie dostępu do danych przestrzennych w gminie Zator

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił wyrok z 9 listopada 2022 r., który wskazywał na bezczynność Wójta gminy Zator w sprawie zapewnienia zgodnego z przepisami prawa dostępu do danych przestrzennych.

WSA w Krakwie rozpatrzył pozytywnie skargę kasacyjną złożoną przez Burmistrza Zatora na wyrok II SAB/Kr 198/22 w przedmiocie zapewnienia dostępu do danych przestrzennych.  W uzasadnieniu sąd przyznał, że organ (Burmistrz Zatora) miał rację zarzucając wydanie rozstrzygnięcia w sprawie wyłączonej z kognicji sądu administracyjnego, w związku z czym zasadne było uchylenie wyroku i ponowne rozpoznanie sprawy. Po ponownym rozpoznaniu sąd doszedł do wniosku, że skarga podlega odrzuceniu.

Odrzucenie oparte było o podobne argumenty jak w innych tego typu sprawach dotyczących fali skarg. Obecnie brak jest jakiegokolwiek prawomocnego wyroku, który przyznawałby rację osobie składającej skargi, a jak informuje firma Geo-System, wszystkie sprawy zakończyły się odrzuceniem (obecnie ok. 150 opublikowanych postanowień). Do tego dochodzi rosnąca liczba uchwał rad gmin/miast (obecnie ok. 350) odrzucających skargę.

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser