GUGiK nie będzie miał biura regionalnego w Łodzi

Zgodnie z najnowszą wersją rozporządzenia w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii nie zostanie utworzone Biuro Regionalne w Łodzi.

Zastrzeżenia do utworzenia Biura Regionalnego w Łodzi miało Rządowe Centrum Legislacji, według którego przepisy ustawy nie przewidują możliwości tworzenia w ramach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii jednostek zamiejscowych czy to w formie wyodrębnionych jednostek organizacyjnych czy też komórek organizacyjnych. Według RCL w uzasadnieniu od rozporządzenia wskazano jedynie merytoryczny cel utworzenia Biura Regionalnego w Łodzi jakim jest pozyskanie specjalistów z innych regionów kraju, natomiast brak jest wskazania uzasadnienia prawnego dla takiego rozwiązania. Podobne zdanie miała także Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, która w swojej opinii wskazuje, że brak jest przepisu, który dawałby podstawę do tworzenia struktur regionalnych poza siedzibą Urzędu.

Zobacz projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii po zgłoszonych uwagach.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser