Zmiany przepisów dotyczących uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Minister Rozwoju i Technologii podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. 

Najważniejsze zmiany dotyczą wysokości opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzeń członków komisji kwalifikacyjnej przeprowadzających postępowanie kwalifikacyjne. Dodatkowo nowelizacja zakłada zmniejszenie liczby członków poszczególnych zespołów kwalifikacyjnych przeprowadzających egzamin z 5 do 4 osób.

W nowych przepisach odstąpiono od zamieszczania na stronie internetowej GUGiK pytań z egzaminów pisemnych przeprowadzonych w roku ubiegłym oraz przywrócono warunkowe dopuszczenie do egzaminu przy brakach o charakterze formalnym.

Ponadto, zgodnie z nowelizacją, praktyka zawodowa jaką powinna wykazać się osoba ubiegająca o uprawnienia zawodowe, może być wykazana do 15 lat wstecz.

Rozporządzenie zostało przesłane do Rządowego Centrum Legislacji i oczekuje na ogłoszenie. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: GUGiKNasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser