Leszno zamawia SIP

Urząd Miasta Leszna ogłosił przetarg na dostawę i wdrożeniu Systemu Informacji Przestrzennej (SIP).

Zamówienie obejmuje kompleksową realizację dostawy, dostosowania i wdrożenia rozwiązań SIP dla Leszna. W zakres zadania wchodzi: konfiguracja i uruchomienie infrastruktury sprzętowej i systemowej CPD SIP na potrzeby wdrożenia systemu, dostawa niezbędnego oprogramowania, przejęcie danych z prowadzonych w urzędzie rejestrów publicznych (ewidencji, wykazów), uruchomienie usług zasilania SIP danymi z baz danych PZGiK. Prace obejmują również przeprowadzenie cyfryzacji oraz standaryzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przeszkolenie pracowników urzędu, wdrożenie i uruchomienie trzech zaawansowanych e-usług SIP (na 3 poziomie e-dojrzałości), uruchomienie usługi dostępu do powszechnej informacji przestrzennej, a także zapewnienie asysty wdrożeniowej oraz udzielenie gwarancji jakości wykonania zamówienia.

Zamówienie stanowi część projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszno” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014-2020.  W ramach tego projektu ma być także rozbudowany system PZGiK o nowe e-usługi, zmodernizowana sieć uzbrojenia terenu (GESUT), opracowany model 3D miasta oraz zbudowane Centrum Przetwarzania Danych SIP (CPD SIP).

Termin składania ofert mija 7 lutego 2022 r. o godz. 10:00.

Ogłoszenie i SIWZ

Nasze patronaty

Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022
Forum GPS
9 grudnia 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018