Główny specjalista ds. geomatyki (Warszawa)

Prezydent miasta stołecznego Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy:

Główny specjalista ds. geomatyki w Wydziale Przetwarzania Danych Przestrzennych w Biurze Geodezji i Katastru

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Główne odpowiedzialności:

 • nadzór nad systemami informatycznymi wspierającymi zarządzanie informacją geodezyjną i pokrewną, administrowanie i rozwój tych systemów,
 • budowa i rozwój Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Budowa Centralnej Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy,
 • pozyskiwanie, przetwarzanie oraz publikacja danych przestrzennych w serwisach internetowych, intranetowych. Udział w projektach związanych z tworzeniem lub rozbudową rozwiązań informatycznych wchodzących w skład infrastruktury informacji przestrzennej lub z nią współdziałających,
 • opracowywanie warunków technicznych oraz umów niezbędnych do przeprowadzania postępowań przetargowych o zmówienia publiczne, prawidłowego przebiegu zleconych prac, odbiór wykonania

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność obsługi komputera, w tym podstawowych programów do edycji dokumentów,
 • wykształcenie wyższe I lub II stopnia z zakresu geodezji i kartografii, informatyki, kierunków związanych z przetwarzaniem danych przestrzennych,
 • minimum 5-letni staż pracy,
 • powyżej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie geodezji, kartografii, informatyki, przetwarzania danych przestrzennych, gospodarki przestrzennej,
 • kompetencje: identyfikacja z urzędem, dążenie do rezultatów, komunikacja, samodzielność, sumienność, współpraca, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Termin zgłoszeń: 22.04.2024 r.

Treść ogłoszenia [pdf]

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser