Inspektor do spraw pomiarów morskich (Szczecin)

Urząd Morski w Szczecinie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Inspektor do spraw pomiarów morskich i obróki danych hydrograficznych w Wydziale Pomiarów Morskich

Miejsce pracy:

Urząd Morski w Szczecinie
Wydział Pomiarów Morskich
ul. Światowida 16 C
71-727 Szczecin

Adres urzędu:

Urząd Morski w Szczecinie
Plac Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzi pomiary batymetryczne echosondą jedno i wielowiązkową,
 • wykonuje prace związane z obróbką danych cyfrowych z pomiarów,
 • opracowuje plany batymetryczne,
 • wykonuje pomocnicze prace geodezyjne.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie w kierunkach geodezja lub nawigacja
 • znajomość norm i przepisów hydrograficznych (IHO),
 • język angielski na poziomie komunikatywnym.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność obsługiwania programów komputerowych dotyczących pomiarów hydrograficznych lub geodezyjnych typu Hypack, Qinsy,
 • znajomość platform takich jak ArcGIS, Autocad

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.03.2024
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  W związku z zagrożeniem związanym z wirusem SARS-COV-2 dokumenty należy przesłać na adres:
  Urząd Morski w Szczecinie
  Plac Stefana Batorego 4
  70-207 Szczecin

Treść ogłoszenia

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser