Promocja Katalogu map dawnych w Bibliotece Polskiej w Paryżu

W siedzibie Biblioteki Polskiej w Paryżu odbyła się promocja publikacji pt. „Katalog Zbioru Kartograficznego Towarzystwa Historyczno-Literackiego Biblioteki Polskiej w Paryżu (t. I)”.

Książka stoi pionowo.

Katalog map dawnych Biblioteki Polskiej w Paryżu (fot. AP/ D. Pruszczyńska)

Katalog jest owocem wieloletniej współpracy Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych oraz Archiwami Państwowymi w Polsce. Wpisuje się on w długofalowy plan pomocy świadczonej od ponad 20 lat przez Archiwa Państwowe wielu ośrodkom polskim w Europie i obu Amerykach. Autorem publikacji jest Zbigniew Dyrdoń, pracownik Archiwum Narodowego w Krakowie.

Licząca blisko 600 stron publikacja obejmuje opis 828 map i planów oraz 14 atlasów z serii „Mapy dawne”, czyli map wytworzonych przed XVIII w. Zamyka ona okres ważnych prac archiwalnych w Bibliotece Paryskiej, najstarszej polskiej instytucji emigracyjnej, chroniącej unikalne dokumenty polskiego dziedzictwa kulturowego z całego świata.

W promocji Katalogu, która odbył się 17 maja,  wziął udział Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, a także przedstawiciele środowisk francuskiej Polonii.

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018