• gisplay.pl

Warszawa zamawia produkty fotogrametryczne

Urząd m.st. Warszawy ogłosił przetarg na wykonanie i dostarczenie produktów fotogrametrycznych: cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych pionowych i ukośnych, ortofotomapy, fotoplanów ukośnych, chmury punktów ze skaningu laserowego oraz modelu 3D "mesh" dla obszaru m.st. Warszawy poszerzonego o obrzeża na podstawie danych pozyskanych w 2022 r.

Fotoplan Warszawy z 2020 roku (fot, mapa.um.warszawa.pl)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie następujących produktów:

  • barwnych cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych pionowe, o rozdzielczości geometrycznej ≤ 0,05 m, w systemach barw RGB i CIR, pozwalających na opracowanie ortofotomapy, pozyskanych w 2022 r.;
  • czterech zestawów barwnych, cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych ukośnych w systemie barw RGB, dla każdego z rejestrowanych kierunków świata, tj. N, S, W, E o rozdzielczości geometrycznej ≤ 0,05 m w systemie barw RGB, pozwalających na opracowanie czterech fotoplanów ukośnych, pozyskanych w 2022 r.;
  • skaningu laserowego (w postaci wpasowanych, filtrowanych danych pomiarowych, oraz w postaci sklasyfikowanej chmury punktów) pozyskanego w 2022 r. w technologii LIDAR o gęstości punktów nie mniejszej niż 20 pkt/m2;
  • Numerycznego Modelu Terenu (określany dalej jako „NMT”) oraz Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (określanego dalej jako „NMPT”) na podstawie danych skaningu laserowego oraz zdjęć lotniczych;
  • barwnej, cyfrowej ortofotomapy, z terenową wielkością piksela 0,05 m, w systemie barw RGB i CIR, wykonanego na podstawie zdjęć pionowych;
  • czterech fotoplanów ukośnych w systemie barw RGB, wykonanych na podstawie zdjęć ukośnych;
  • modelu 3D w formie wielokątnej, oteksturowanej siatki „mesh” wygenerowanej na podstawie danych pozyskanych w ramach niniejszego zamówienia.

Termin składania ofert mija 2 marca 2022 roku o godz. 10:00.

Ogłoszenie i SIWZ

Nasze patronaty

VIII Forum Uni-Biznes GPS
8 grudnia 2023
Kongres GIS 2023
25-26 października 2023
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
IDE-Świat Pomiarów
23-24 listopada 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku 2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser