Geportal z historycznymi mapami

cartoninjas geoportal frontW ramach projektu  "Mapy WIG w XXI wiek",  powstałego z inicjatywy firmy Cartomatic, uruchomiony został serwisu z mapami Wojskowego Instytutu Geograficznego, który został zintegrowany z usługami geoportalu państwowego i Google Earth.

Celem projektu jest promocja osiągnięć polskiej przedwojennej kartografii po przez udostępnienie map historycznych w nowoczesnej formie. Dzięki temu osoby nie posiadające wiedzy z zakresu kartografii czy Systemów Informacji Geograficznej (GIS): historycy, nauczyciele, uczniowie, genealodzy, poszukiwacze skarbów czy pasjonaci historii mogą pogłębiać swoją wiedzę i wydobyć informacje do tej pory nieosiągalne z powodu braku odpowiedniego postępu technicznego.

Nie zapomniano również o użytkownikach bardziej wymagających, posługujących się narzędziami GIS - poza standardowym interfejsem www do przeglądania map, udostępnione są również usługi WMS oraz serwisy z prerenderowanymi kafelkami map, pozwalające na bezpośrednie wykorzystanie danych w aplikacjach desktopowych oraz na tworzenie niezależnych serwisów www konsumujących udostępnione dane.

Pierwszym etapem projektu było udostępnienie serwisu z mapami Wojskowego Instytutu Geograficznego w skalach 500k, 300k oraz 100k. Dzięki metodologii kalibracji, transformacji i mozajkowania map, oraz zautomatyzowaniu większości procesu przetwarzania, możliwe jest jednak dalsze powiększanie zasobów danych o nowe źródła.

Głównym narzędziem do przeglądania zasobu jest geoportal zintegrowany z usługami geoportalu państwowego wzbogacony o Google Earth. Ułatwia on przeglądanie archiwalnych map w kontekście aktualnych danych, a co za tym idzie umożliwia porównanie dokładności dawnych map, badanie zmian w przestrzeni geograficznej, odszukanie dawnych nazw i miejsc. Dzięki wykorzystaniu Google Earth możliwe jest oglądanie np. zabudowy Warszawy czy rzeźby terenu Tatr w 3D.

Powstała również wersja mobilna historycznego geoportalu zaprojektowana do pracy z urządzeniami typu tablet (możliwa do uruchumienia na komputerach typu desktop w przeglądarkach opartych o webkit, np.: Chrome, Safari).

Z założenia projekt ten jest projektem niekomercyjnym, dane dostępne są nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych. Udostępnione dane są wykorzystane niekomercyjnie zgodnie z licencją ich właściciela - "Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919 - 1939".

Geoportal znajduje się pod adresem: www.hgis.cartoninjas.net

Źródło: Cartomatic

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser