Powtórka z Geografii? Fundacja im. Anny Pasek udostępnia GIS-owe aplikacje

Chcesz sprawdzić swoją wiedzę z krain zoogeograficznych świata lub zlodowaceń na terenie Polski? Nic trudnego. Teraz możesz to zrobić dzięki darmowym aplikacją web-GIS: „Geocaching jako nowoczesna forma nauki poprzez zabawę w odkrywanie krain zoogeograficznych świata” oraz „Od sandru do shapefile”.

Chcesz sprawdzić swoją wiedzę z krain zoogeograficznych świata lub zlodowaceń na terenie Polski?

Aplikacje powstały w ramach programu „Minigranty im. Anny Pasek Edycja II”, który dedykowany jest młodym i ambitnym zespołom studentów, które w swych badaniach i działaniach, twórczo wykorzystują narzędzia i techniki geoinformacji oraz które chcą rozwijać edukację w tym obszarze.

"Geocaching jako nowoczesna forma nauki poprzez zabawę w odkrywanie krain zoogeograficznych świata” jest to gra terenowa, która pomoże Wam w łatwy i przyjemny sposób zdobyć wiedzę z treści przyrodniczych związanych z krainami zoogeograficznymi świata oraz poszerzyć wiedzę z zakresu nawigacji satelitarnej oraz narzędzi GPS. Aplikacje stworzyła Fundacja im. Anny Pasek wspólnie ze studentami z Instytutu Nauk o Ziemi Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego.

Od sandru do shapefile” jest to scenariusz lekcji o geomorfologii czwartorzędu, zlodowaceniach Polski i technologii GIS kierowany do uczniów szkół średnich. Na stronie można znaleźć materiały przygotowujące do interpretacji geomorfologii oraz wprowadzające w tematykę GIS. Realizacja części praktycznej pozwoli na zapoznanie się z oprogramowaniem geoinformatycznym ArcGIS Pro i postawienie pierwszych kroków w środowisku GIS. Aplikacje stworzyła Fundacja im. Anny Pasek wspólnie ze studentami Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018