Katowicki Geo-Ośrodek z e-usługami dla projektantów i inwestorów

W portalu Geo-Ośrodek prowadzonym przez Wydział Geodezji Urzędu Miasta Katowice uruchomiony został Serwis Projektanta.

Katowicki Geo-Ośrodek z e-usługami dla projektantów i inwestorów

Nowy serwis przeznaczony jest dla projektantów oraz inwestorów i pozwala im załatwić część formalności drogą elektroniczną. 

Korzystanie z portalu Geo-Ośrodek - Serwis Projektanta jest możliwe tylko poprzez autoryzowany dostęp. Utworzenie konta następuje na podstawie złożonego przez wykonawcę prac geodezyjnych Wniosku, który można złożyć osobiście w formie papierowej w siedzibie Urzędu, przesłać pocztą tradycyjną lub przekazać w postaci elektronicznej poprzez platformę ePUAP.

 

Nasze patronaty

Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022
Forum GPS
9 grudnia 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018