Inspektor ds. programowania aplikacji w Wydziale Przetwarzania Danych Przestrzennych BGiK (Warszawa)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy poszukuje kandydatów na 2 wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta:

Inspektor ds. programowania aplikacji w Wydziale Przetwarzania Danych Przestrzennych Biura Geodezji i Katastru

Zakres zadań:
Główne odpowiedzialności:

 • analiza, projektowanie, programowanie, modyfikowanie kodu i wdrażanie aplikacji i systemów informatycznych,
 • testowanie kodu aplikacji, wyszukiwanie i usuwanie błędów powstałych w trakcie pisania kodu,
 • tworzenie i aktualizowanie dokumentacji aplikacji i systemów informatycznych,
 • implementowanie i wdrażanie oprogramowania, zapewnienie ciągłości działania oprogramowania w warstwie aplikacyjnej, optymalizacja i rozwój oprogramowania.

Charakterystyka pracy:

 • tworzenie aplikacji i systemów informatycznych związanych z informacja przestrzenną,
 • utrzymanie systemów oraz powierzonych aplikacji przetwarzających dane przestrzenne m.st. Warszawy,
 • musisz znać zagadnienia potrzebne do realizacji zadań oraz akty prawne: ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawa o ochronie baz danych, regulacje prawne z zakresu ochrony danych osobowych, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Niezbędne wymagania:

 • obywatelstwo polskie lub innego państwa, które dopuszcza ustawa1,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność obsługi komputera2, w tym podstawowych programów do edycji dokumentów,
 • wykształcenie wyższe I lub II stopnia,
 • minimum 3-letni staż pracy,
 • powyżej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie programowania,
 • projektowania systemów informatycznych, testowania, optymalizacji, naprawy kodu, tworzeniu i aktualizacji dokumentacji aplikacji, implementacji oprogramowania,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego weryfikowana podczas testu wiedzy lub i rozmowy kwalifikacyjnej,
 • kompetencje: identyfikacja z urzędem; wiedza zawodowa; znajomość przepisów i procedur; samodzielność; sumienność

Termin składania dokumentów: 21 sierpnia

Treść ogloszenia [pdf]

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser