Konkurs na stanowisko Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii

Minister Rozwoju i Technologii ogłosił postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii.

 Kandydatem na stanowisko Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii może być osoba, która:

  • posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
  • posiada co najmniej 3 – letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
  • posiada wiedzę na temat funkcjonowania instytutów badawczych;
  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenia należy składać w terminie do 22 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na Dyrektora IGIK [pdf]

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser