Stanowisko ds. aktualizacji danych GIS (Krosno Odrzańskie)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inspektor/Specjalista w Lubuskim Oddziale Regionalnym/ Biuro Kontroli na Miejscu /Wydział ds. GIS/ - Stanowisko pracy ds. aktualizacji danych GIS

Miejsce pracy: Krosno Odrzańskie

Liczba poszukiwanych kandydatów /wymiar etatu: 1 osoba/w pełnym wymiarze czasu pracy - umowa na okres próbny – 3 miesiące

Oferujemy:
przejrzyste zasady wynagradzania,
możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

 • identyfikowanie rozbieżności w wektorowych danych referencyjnych w Systemie Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS),
 • obsługa rozbieżności w systemie PZSIP zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • opracowanie rozbieżności w sprawach powiązanych z działkami referencyjnymi, na których zidentyfikowano konieczność  modyfikacji elementów EFA w wektorowych danych referencyjnych w systemie PZSIP,
 • udostępnianie danych GIS na potrzeby kontroli na miejscu,
 • wektoryzacja działek rolnych na potrzeby kontroli na miejscu,
 • prowadzenie wyjaśnień z rolnikami w zakresie danych GIS.

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe (preferowane kierunki: w dziedzinie nauk ścisłych lub nauk technicznych, geodezja i  kartografia, gospodarka przestrzenna),
 • znajomość zadań i celów realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • znajomość problematyki Wspólnej Polityki Rolnej,
 • znajomość zagadnień w zakresie ewidencji gruntów i budynków,

Wymagania pożądane:

 • 6 - 12 miesięcy stażu pracy w instytucjach zajmujących się rolnictwem,
 • biegła znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • praca z systemami informacji przestrzennej, analiza ortofotomap, pomiarów GPS, pomiarów wektorowych,
 • praktyczna znajomość zagadnień technicznych w zakresie geodezji i kartografii (m.in. GIS),
 • współpraca w zespole, otwartość na uczenie się, odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.Kwestionariusz dla kandydata wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych załączony do ogłoszenia
2.List motywacyjny.
3.Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do:  23 stycznia 2023 r. (decyduje data wpływu do ARiMR).

Listownie pod adresem:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Lubuski Oddział Regionalny
Al. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra
z dopiskiem:
Dokumenty dotyczące naboru nr ref ogłoszenia OR 04/BKM/01/23

W wersji elektronicznej na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

z dopiskiem:
Dokumenty dotyczące naboru: OR 04/BKM/01/23

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne zgromadzone w związku  z pozyskiwaniem kandydatów na wolne stanowisko pracy w  ARiMR, podlegają zniszczeniu niezwłocznie  po zakończeniu tego procesu. ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje udzielane będą po numerem tel. 68 329 27 10.

Nasze patronaty

Kongres GIS 2023
25-26 października 2023
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser