• gisplay.pl

Polska inwestuje w sektor kosmiczny. Przekaże więcej środków do ESA

Budowa polskich satelitów obserwacyjnych, dostęp do badań na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS, a także staże dla Polaków w ESA – to główne obszary, które zostaną sfinansowane dzięki zwiększeniu przez Polskę wkładu do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

O zwiększeniu wkładu Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej poinformował wiceminister Kamila Król, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, na spotkaniu z sektorem kosmicznym. Podkreśliła jak ważna dla Polski staje się ta nowa gałąź gospodarki i wskazała w jakich formułach środki te będą wykorzystane. Informacje uzupełnił prezes POLSA, Grzegorz Wrochna wskazując priorytetowe obszary tej inwestycji.

 
Decyzja o zwiększeniu środków do ESA to ważny krok w realizacji Polskiej Strategii Kosmicznej przyjętej już w 2017 roku. Środki będą przeznaczone na sfinansowanie pięciu obszarów działań:
 
  • Program bilateralny PL-ESA budowy satelitów obserwacyjnych
  • Program bilateralny PL-ESA rozwoju technologii
  • Udział Polski w programach ESA
  • Dostęp do badań na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS
  • Staże dla Polaków w ESA

Eksperci ESA pomogą polskim firmom zbudować pierwsze egzemplarze satelitów, co umożliwi im już samodzielną budowę całych konstelacji, a także zyskowny eksport do innych krajów. Dane z satelitów zasilą budowany przez POLSA Narodowy System Informacji Satelitarnej, którego wersja pilotażowa właśnie została uruchomiona (https://nsisplatforma.polsa.gov.pl). Dzięki temu systemowi dostęp do danych będą miały instytucje naukowe i firmy, a z ich produktów i usług opartych o te dane będziemy korzystać wszyscy.

Podnoszenie kompetencji polskich firm to także główny cel dedykowanego programu rozwoju technologii oraz zwiększenia zaangażowania w programy ESA. Umożliwi to naszemu krajowi dostęp do najnowocześniejszych technologii i da szansę na rozwinięcie unikalnych kompetencji związanych z wykorzystaniem tych technologii w praktyce. Telekomunikacja satelitarna, w szczególności bezpieczna łączność, nawigacja satelitarna i synchronizacja m.in. urządzeń energetycznych, pociągów i samolotów to rynek o obrotach rzędu miliardów dolarów. Polska Strategia Kosmiczna przewiduje udział polskiego sektora kosmicznego w rynku europejskim na poziomie 3%.

Udział w programach ESA to także wkład do najambitniejszych misji eksploracyjnych. Już dzisiaj polskie instytucje naukowe i firmy dostarczają komponenty do misji poszukujących śladów życia na innych planetach i ich księżycach, a także badających odległy Wszechświat. Przykładem mogą być misje JUICE, wystrzelona miesiąc temu i EUCLID, która wystartowała w ostatnią sobotę.

Zwiększone środki umożliwią nie tylko dostarczanie komponentów, ale budowę kompletnych systemów i instrumentów. Będzie to mieć ogromne znaczenie zarówno dla polskiej nauki, jak i firm, które zdobędą bezcenne doświadczenie w budowie aparatury kosmicznej. To znowu przełoży się później na oparte o technologie kosmiczne usługi i produkty eksportowe.

Szczególne znaczenie w tym zakresie mają eksperymenty technologiczne i badawcze prowadzone na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Obejmują one szeroki zakres od badań podstawowych, poprzez testowania nowych technologii aż do eksperymentów biotechnologicznych, biologicznych i medycznych. Eksperymenty zaprojektowane przez polskich naukowców i inżynierów przeprowadzałby polski astronauta. Oprócz ogromnej wartości naukowej i technologicznej takich badań, miałoby to rzecz jasna wielkie znaczenie prestiżowe dla naszego kraju. Szczegóły dotyczące lotu polskiego astronauty poznamy dopiero po osiągnieciu porozumienia ze wszystkimi stronami rozmów, w tym z międzynarodowymi partnerami.

Uzupełnieniem powyższych programów będzie program stażowy. Jego celem jest wykształcenie grona ekspertów, którzy zasilą polski sektor kosmiczny i umożliwią komercyjny rozwój technologii wypracowanych w wymienionych wyżej programach.

Szczegółowa alokacja dodatkowych środków będzie tematem konsultacji z sektorem kosmicznym. Konkretny kształt umów z ESA jest przedmiotem rozmów z ESA prowadzonych przez MRiT przy wsparciu POLSA. Należy się spodziewać, że pierwsze umowy będą podpisane w najbliższych miesiącach.

Źródło: POLSA

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser