Podsumowanie I Kongresu Geoinformacyjnego

Za nami I Kongres Geoinformacyjny. Wydarzenie miało miejsce w dniach 25-27 października. Sesje plenarne i posterowe odbywały się w hotelu QUBUS w Krakowie. Konferencję uświetnili goście zagraniczni m.in. z Włoch, Austrii, Niemiec, Belgii, USA.  

Podsumowanie I Kongresu Geoinformacyjnego

Fot. WGGiIŚ AGH

Łącznie uczestniczyło w obradach i dyskusjach ponad 270 osób. To największe dotychczas tego typu wydarzenie o charakterze naukowym w naszym kraju w zakresie szeroko rozumianej geoinformacji. Tak liczne spotkanie naukowców, przedstawicieli firm, sponsorów jest efektem decyzji o wspólnej organizacji obrad przez Akademię Górniczo-Hutniczą, Polską Akademię Umiejętności - Komisja Geoinformatyki oraz sześć towarzystw: Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Kartograficzny, Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Teledetekcji, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Stowarzyszenie Kartografów Polskich.

Z uwagi na dużą liczbę uczestników, oprócz sesji plenarnych, równolegle prowadzono w czterech salach obrady tematyczne. Duże zainteresowanie wzbudziła wspólna sesja posterowa - ponad 60 prac, wywieszonych w holu, pozwalało na swobodną formę wymiany poglądów naukowych i spostrzeżeń praktycznych. Była to też okazja do zawarcia nowych kontaktów pomiędzy autorami prac, przedstawicielami firm branżowych oraz pozostałymi uczestnikami i sympatykami Kongresu.

Warto zauważyć, że dodatkowo - na wybranych sesjach - wystąpień prelegentów mogli wysłuchać studenci kierunków geodezyjnych i geoinformacyjnych. Mogli oni także uczestniczyć w sesji posterowej.

Podsumowanie I Kongresu Geoinformacyjnego

Fot. WGGiIŚ AGH

Na zakończenie Kongresu wręczono nagrody związane z konkursami - doceniono między innymi najlepsze mapę internetowe, najlepsze wystąpienia i postery. Podsumowano obrady a także zapowiedziano prace organizacyjne nad kolejnym takim wydarzeniem, które wstępnie zaplanowano za 2 lub za 4 lata. II Kongres Geoinformacyjny przed nami!

WGGiIŚ AGH

Konferencje - aktualności

22 lutego 2024

W dniach 18 - 19 kwietnia 2024 roku na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbędzie się XVIII Ogólnopolską Konferencję Studentów Geodezji.

20 lutego 2024

W dniach 3–5 października 2024 roku w Szczecinie i Pobierowie odbędzie się XXXV Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii pod hasłem "Społeczna rola kartografii".

31 stycznia 2024

W dniach 30 maja – 1 czerwca 2024 r. w Trnavie już po raz dwudziesty ósmy odbędą się tradycyjne Międzynarodowe Czesko-Słowacko-Polskie Dni Geodezji.

23 stycznia 2024

Centrum Teledetekcji w Instytucie Geodezji i Kartografii zaprasza do udziału w międzynarodowej Konferencji pt. „Narzędzia do przekazywania rolnikom informacji na temat plonów z użytków zielonych w...

09 stycznia 2024

W dniu 15 stycznia 2024 r. odbędzie się konferencja online podsumowującej działania realizowane w ramach projektu Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake (FPCUP).

08 stycznia 2024

W dniach 18-20 września 2024 r. w Szczecinie odbędzie się XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Fotogrametria, teledetekcja i geoinformatyka - Innowacje w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych...

19 grudnia 2023

W piątek 8 grudnia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie odbyło się VIII Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci orgaznizowane przez KNG Dahlta, czyli...

01 grudnia 2023

W tym roku, z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, Dzień Teledetekcji odbędzie się pod hasłem "Od Kopernika do Łazika. Rok kopernikański - kosmiczne zagadnienia".

28 listopada 2023

Drony do oceny stanu powietrza i upraw, do monitoringu obszarów leśnych, do pozyskiwania danych, a nawet do inspekcji budowlanej – te i wiele więcej zastosowań nowoczesnych technologii pomiarowych...

24 listopada 2023

W dniach 29-30 listopada 2023 roku w Coll. Biologicum UAM w Poznaniu odbędzie się VIII Forum BioGIS - System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej. Pierwszy dzień obrad...

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser