Geoinformatyka na Politechnice Koszalińskiej

Geoinformatyka to nowy kierunek studiów II stopnia, który już niebawem zaproponuje Politechnika Koszalińska. Studenci pogłębią wiedzę z zakresu informatyki, systemów informacji przestrzennej, fotogrametrii, teledetekcji oraz nowoczesnych technik pomiarowych stosowanych w geodezji.

Geoinformatyka na Politechnice Koszalińskiej

Dotychczas studenci mieli możliwość pozyskiwania wiedzy z zakresu geoinformatyki na studiach I stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia o specjalności geodezja i geoinformatyka. Na potrzebę uruchomienia nowego kierunku wskazywali przedstawiciele środowisk gospodarczych i samorządów lokalnych, w tym w szczególności członkowie Konwentu Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji. Utworzenie nowego kierunku postulowali też studenci i absolwenci uczelni. Geoinformatyka jako studia II stopnia znajdzie się w ofercie uczelni już od semestru letniego 2021/2022. Uchwałę w tej sprawie podjął w środę (22 września br.) Senat Politechniki Koszalińskiej. Naukę na tym kierunku będą mogli podjąć absolwenci studiów I stopnia z tytułem inżyniera.

Studia będą prowadzone w formie stacjonarnej (3 semestry) i niestacjonarnej (4 semestry). Studenci zdobędą wiedzę z zakresu projektowania i stosowania nowoczesnych technik pomiarowych, w tym fotogrametrii cyfrowej i teledetekcji, przeprowadzania zaawansowanych analiz przestrzennych, kartografii multimedialnej oraz zastosowania technologii Virtual Reality. Absolwenci Geoinformatyki będą przygotowani do wykonywania zadań inżynierskich, m.in. w geoinformatyce, geodezji, architekturze i budownictwie (modelowanie 3D/CAD), czy też w urbanistyce i rozwoju przestrzennym. Będą mogli realizować się w pracy indywidualnej (usługi z zakresu geodezji i kartografii lub pozyskiwania i przetwarzania geoinformacji). Studia przygotują ich także do działalności zespołowej (praca w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w biurach geoinformatycznych, geodezyjnych i projektowych, firmach działających w branży budowlanej, wojsku, policji straży pożarnej i innych służbach mundurowych, gdzie wymagana jest umiejętność obsługi baz geoinformatycznych).

Źródło: Politechnika Koszalińska 

Nasze patronaty

VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018