• gisplay.pl

GUGiK udostępnił dane ukośne i modele 3D mesh dla Malborka

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęto kolejne wysokorozdzielcze dane fotogrametryczne dla miasta Malbork, opracowane na zlecenie Głównego Geodety Kraju.

Dane ukośne i modele siatkowe (3D mesh) dla Malborka dostępne w PZGiK (Fot. GUGiK)

Dane obejmują:

  • Zdjęcia lotnicze pionowe i ukośne o GSD = 5cm;
  • Ortofotomapę klasyczną i ukośną o terenowym rozmiarze piksela 5 cm;
  • Chmurę punktów o gęstości co najmniej 12 pkt/m2 (PL-EVRF2007-NH);
  • Numeryczny model terenu (NMT) o interwale siatki 1,0 m (PL-EVRF2007-NH);
  • Numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) o interwale siatki 0,5 m (PL-EVRF2007-NH);
  • Modele siatkowe (3D mesh) w formacie OBJ;
  • Obrazy intensywności o terenowym rozmiarze piksela 0,25 m.

Wszystkie powyższe dane za wyjątkiem zdjęć lotniczych można pobrać bezpłatnie za pomocą skorowidzów dostępnych w serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania”. Zdjęcia lotnicze można zakupić poprzez portal PZGiK.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser