• gisplay.pl

Geoportal.gov.pl: Modele 3D drzew już także dla całego woj. opolskiego

W serwisie geoportal.gov.pl dostępne są modele 3D drzew w formacie CityGML w standardzie LoD1 dla całego województwa opolskiego.

 Modele 3D drzew już także dla całego woj. opolskiego (fot. GUGiK)

Modele 3D drzew stanowią reprezentację drzew o wysokości powyżej 4 m. W celu wskazania położenia i maksymalnej wysokości pojedynczego drzewa, w pierwszej kolejności z punktów ALS wysokiej roślinności utworzono nową 1-metrową siatkę (poprzez zaokrąglenie współrzędnych X, Y do pełnych metrów), co wraz z analizą sąsiedztwa pozwoliło na wyodrębnienie pojedynczego drzewa i wskazanie jego maksymalnej wysokości. Modele 3D drzew w formacie City GML w standardzie LoD1 przygotowano w ramach prac własnych GUGiK z wykorzystaniem oprogramowania FME firmy Safe Software.

Modele 3D drzew zostały wygenerowane w sposób automatyczny na podstawie aktualnych danych dostępnych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, tj:

  • chmury punktów (opracowanej w technologii ALS – lotniczego skanowania laserowego) z klasy roślinność wysoka oraz
  • numerycznego modelu terenu (interwał siatki 1.0 m).

Każdy model 3D drzewa posiada poniższe atrybuty:

  • identyfikator obiektu
  • źródło danych
  • aktualność materiału źródłowego
  • wysokość drzewa
  • wysokość przyziemia drzewa

Modele 3D drzew są dostępne nieodpłatnie i do powszechnego wykorzystania za pomocą serwisu www.geoportal.gov.pl. W grupie warstw „Dane do pobrania” – „Topografia” widoczna jest usługa WMS „Modele 3D drzew” zawierająca warstwę „Drzewa LoD1 – 2023”. Wykorzystując narzędzie identyfikacji, po kliknięciu w oknie mapy w granicach powiatu, dla którego chcemy uzyskać dane, możemy pobrać modele 3D drzew.

Obecnie, dostępne są również dane dla miasta stołecznego Warszawy. Jak informuje GUGiK, sukcesywnie udostępniane będą modele 3D drzew dla pozostałych powiatów.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser