Uroczystość odsłonięcia Pomnik Geodezji Europejskiej w Warszawie

14 września 2022 r. na Placu Teatralnym w Warszawie odbędzie się uroczystość odsłonięcia Pomnika Geodezji Europejskiej.

Odsłonięcia pomnika dokonają Rafał Trzaskowski, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Ewa Malinowska-Grupińska, Przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy oraz Janusz Walo, Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich.  Wśród licznie zaproszonych gości znajdą się Alicja Kulka, Główny Geodeta Kraju, Rudolf Staiger, Prezydent International Federation of Surveyors (FIG), John Brock, Przewodniczący Komisji Historycznej FIG oraz pomysłodawca inicjatywy utworzenia pomnika Mariusz Meus.

Obecnie pomnik to marmurowa kolumna otoczona żelazną balustradą (fot. Google)

Obecnie pomnik to marmurowa kolumna otoczona żelazną balustradą (fot. Google)

Obecnie pomnik to marmurowa kolumna otoczona żelazną balustradą. To stylizowany punkt pomiarów geodezyjnych oraz magnetycznych z roku 1872 zbudowany na potrzeby międzynarodowej kampanii geodezyjnych pomiarów kształtu i rozmiarów Ziemi w obrębie kontynentu europejskiego z lat 1861-1890. Pomnik upamiętnia jeden z największych projektów geodezyjnych na świecie związanych z pomiarem długości łuku geodezyjnego równoleżnika 52° N.

Propozycję przeprowadzenia renowacji pomnika i opisania jego przeznaczenia oraz historii – bo dotąd błędnie nazywano go „południkiem warszawskim” – przedstawił, Mariusz Meus z geodezyjnej akcji edukacyjnej Honorowy Południk Krakowski. Jak twierdzi inicjator „SGP i organizatorzy konferencji FIG podeszli z entuzjazmem do tego pomysłu i wsparli jego realizację, co wszystkich nas powinno cieszyć, bo ta kolumna jest pamiątką po złotej erze rozwoju geodezji europejskiej, gdy realizowano pierwsze, prawdziwie międzynarodowe kampanie pomiarów geodezyjnych Ziemi. Warto dbać o historię.”

Dzięki staraniom Ewy Janczar, radnej miasta stołecznego Warszawy i członkini SGP, Rada Miasta Warszawy dokładnie w miejscu obecnej kolumny punktu pomiarowego przemianowała go na Pomnik Geodezji Europejskiej i oznaczyła go stosowną tablicą zawierającą krótką informację i współrzędne geodezyjne.

Źródło: SGP

Nasze patronaty

Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022
Forum GPS
9 grudnia 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018