• Jarosław Zoń

Które kraje otrzymują największą pomoc finansową od USA?

Stany Zjednoczone jako światowe supermocarstwo są szczególnie zainteresowane przeznaczaniem pomocy zagranicznej potrzebującym jej państwom, w celu osiągnięcia własnych korzyści oraz zaznaczenia swojej pozycji. Visualcapitalist przedstawiło przekazaną pomoc zagraniczną na mapach.

Każdego roku Kongres Stanów Zjednoczonych rozdysponowuje odpowiednią liczbę środków na pomoc zagraniczną, w oparciu o interes państwowy. W tym kontekście szczególną uwagę zwraca się na wpływ pomocy na bezpieczeństwo narodowe, sprawy humanitarne czy reklamę USA na świecie.

W 2021 roku USA przeznaczyło łącznie ponad 50 miliardów dolarów na pomoc zagraniczną. Pieniądze te trafiły do ponad 150 państw i terytoriów, funduszy regionalnych oraz organizacji pozarządowych.

Na podstawie przedstawionej mapy widać, że pomoc zagraniczna skierowana była w szczególności do państw uwikłanych w konflikty wewnętrzne oraz borykających się z różnymi kryzysami humanitarnymi. Stąd w pierwszej dziesiątce państw, które otrzymały pomoc zagraniczną znajdziemy głównie państwa z Afryki oraz Azji. Wśród nich aż połowa wymagała pomocy finansowej ze względu na kryzys żywnościowy – były to głównie państwa Afrykańskie oraz Jemen, w którym ze względu na trwający konflikt ma miejsce jedna z największych katastrof humanitarnych ostatnich lat.

Zaskakujące dla wielu może być umiejscowienie Afganistanu na liście, gdyż w 2021 roku to właśnie ten kraj otrzymał największą pomoc finansową od Stanów Zjednoczonych w wysokości 1,5 mld dolarów. Pomimo niespokojnej sytuacji związanej z wycofaniem się wojsk amerykańskich oraz panującej niechęci do Stanów Zjednoczonych, kraj ten mógł liczyć na największe wsparcie zagraniczne w roku 2021.

Od zakończenia II wojny światowej, Stany Zjednoczone przeznaczyły łącznie na pomoc zagraniczną zawrotne 3,75 biliona dolarów. Lata powojenne były wyjątkowo intensywne pod względem wysokości pomocy, ze względu na wdrożenie Planu Marshalla, który miał za zadanie pomóc m.in. państwom Europy Zachodniej w szybkiej odbudowie po wojnie. Łącznie od lat 40. XX w. to Izrael otrzymał największą wartość pomocy zagranicznej od USA. Dotychczas kwota ta wyniosła 300 mld dolarów, a skierowana była głównie w sektor militarny, ze względu na strategiczne położenie Izraela oraz silną współpracę obu państw w kontekście chęci dominacji w regionie Bliskiego Wschodu.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser