• Start
  • Prawo - aktualności

Opublikowano rozporządzenia w sprawie GESUT oraz PRG

W Dzienniku Ustaw z 28 lipca 2021 r opublikowano dwa nowe rozporządzenia: w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. oraz w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.

Pod numerem 1373 zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. Najważniejszymi cechami nowego rozporządzenia są:

  1. doprecyzowanie przepisów dotyczących zawartości rejestru PRG,
  2. usprawnienie przepisów dotyczących aktualizacji i weryfikacji PRG,
  3. wprowadzenie usługi sieciowej WMS jako podstawowej formy publikacji danych PRG możliwej do wykorzystania w serwisie www.geoportal.gov.pl oraz w dowolnym oprogramowaniu użytkownika korzystającego z usług WMS,
  4. wprowadzenie usługi sieciowej WFS jako podstawowej formy udostępniania danych z rejestru, pozwalającej użytkownikom PRG w każdej chwili, bez żadnych wniosków pobrać dowolne dane z rejestru.

Pod numerem 1374 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii ws. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Do najważniejszych zmian wprowadzonych nowym rozporządzeniem należą:

  1. uproszczenie modelu danych oraz procesu aktualizacji geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
  2. wprowadzenie nowej systematyki obiektów grupującej obiekty w poszczególnych rodzajach sieci uzbrojenia terenu;
  3. wprowadzenie prezentacji i udostępniania danych za pomocą usług sieciowych;
  4. wprowadzenie nowych typów geometrii do reprezentacji obiektów uzbrojenia terenu (multipunkt, multilinia);
  5. wprowadzenie nowego modelu krajowej bazy GESUT, który czyni ją realnie przydatną w infrastrukturze danych przestrzennych.

Rozporządzenia wejdą w życie 31 lipca 2021 r.

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018