• Start
  • Prawo - aktualności

Opublikowano rozporządzenia w sprawie GESUT oraz PRG

W Dzienniku Ustaw z 28 lipca 2021 r opublikowano dwa nowe rozporządzenia: w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. oraz w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.

Pod numerem 1373 zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. Najważniejszymi cechami nowego rozporządzenia są:

  1. doprecyzowanie przepisów dotyczących zawartości rejestru PRG,
  2. usprawnienie przepisów dotyczących aktualizacji i weryfikacji PRG,
  3. wprowadzenie usługi sieciowej WMS jako podstawowej formy publikacji danych PRG możliwej do wykorzystania w serwisie www.geoportal.gov.pl oraz w dowolnym oprogramowaniu użytkownika korzystającego z usług WMS,
  4. wprowadzenie usługi sieciowej WFS jako podstawowej formy udostępniania danych z rejestru, pozwalającej użytkownikom PRG w każdej chwili, bez żadnych wniosków pobrać dowolne dane z rejestru.

Pod numerem 1374 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii ws. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Do najważniejszych zmian wprowadzonych nowym rozporządzeniem należą:

  1. uproszczenie modelu danych oraz procesu aktualizacji geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
  2. wprowadzenie nowej systematyki obiektów grupującej obiekty w poszczególnych rodzajach sieci uzbrojenia terenu;
  3. wprowadzenie prezentacji i udostępniania danych za pomocą usług sieciowych;
  4. wprowadzenie nowych typów geometrii do reprezentacji obiektów uzbrojenia terenu (multipunkt, multilinia);
  5. wprowadzenie nowego modelu krajowej bazy GESUT, który czyni ją realnie przydatną w infrastrukturze danych przestrzennych.

Rozporządzenia wejdą w życie 31 lipca 2021 r.

Nasze patronaty

Dzień Teledetekcji 2021
21 grudnia 2021
GIS Day w Stolicy 2021
13 grudnia 2021
VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018