Oferty pracy

Specjalista ds. pasa nadbrzeżnego (Gdynia) 18.04.2017
Specjalista ds. EGiB (Warszawa) 14.04.2017
Specjalista ds. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Warszawa) 11.04.2017
Specjalista do spraw uzgodnień i planowania ochrony przeciwpowodziowej (Szczecin) 10.04.2017
Geodeta (Bielsko-Biała) 10.04.2017
Specjalista ds. pozyskiwania i analizy danych skanowania laserowego (Sękocin Stary) 29.03.2017
Kartograf (Wrocław) 24.03.2017
Geoinformatyk (Białobrzegi) 22.03.2017
Geodeta (Zamość) 21.03.2017
Referent ds. geodezji (Wrocław) 15.03.2017
Geodeta w Łódzkim Ośrodku Geodezji (Łódź) 15.03.2017
Inspektor ds. obsługi merytorycznej zadań 3D w ramach projektu CAPAP (Warszawa) 13.03.2017
Specjalista w Wydziale Informacji Geoprzestrzennej w GUS (Warszawa) 08.03.2017
Specjalista ds. pozyskiwania i analizy danych skanowania laserowego (Sękocin Stary) 06.03.2017
Stażysta ds. bezzałogowych statków powietrznych UAV - dronów (Kraków) 27.02.2017
Specjalista ds. architektury i projektowania systemów informatycznych (Warszawa) 24.02.2017
Specjalista ds. obszarów Natura 2000 (Wrocław) 20.02.2017
Specjalista ds. obsługi baz danych o presjach na środowisko (Wrocław) 10.02.2017
Inspektor w Referacie Planowania Przestrzennego (Katowice) 07.02.2017
Inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad ewidencją gruntów i budynków (Warszawa) 07.02.2017
Specjalista ds. morskiego zagospodarowania przestrzennego (Warszawa) 07.02.2017
Geodeta (Środa Śląska) 06.02.2017
Inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad ewidencją gruntów i budynków (Ciechanów) 06.02.2017
Stanowisko ds. integracji bazodanowych systemów informatycznych (Poznań) 26.01.2017
Specjalista ds. sprzedaży produktów i usług z zakresu teledetekcji (Kraków) 20.01.2017
Operator stacji odbioru i przetwarzania danych satelitarnych (Kraków) 20.01.2017
Specjalista do spraw: uzgodnień i planowania ochrony przeciwpowodziowej w Ośrodku Koordynacyjno - Informacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej (Szczecin) 19.01.2017
Geodeta (Łódź) 17.01.2017
Specjalista w Zakładzie Badań Morskich w Gdyni 11.01.2017
Projektant – Programista Java (Wrocław) 10.01.2017
Jesteś tutaj: Start Oferty pracy