gisplay.pl

Portal geoinformacyjny

Oferty pracy

Specjalista ds. bezzałogowych statków powietrznych UAV - dronów (Kraków) 12.07.2016
Specjalista ds. urządzeń pomiarowych GIS (Kraków) 12.07.2016
Inżynier sprzedaży tachimetrów Nikon (Kraków/Warszawa) 12.07.2016
Stanowisko ds. informacji przestrzennej i opiniowania obsługi komunikacyjnej (Wrocław) 08.07.2016
Asystent ds. geodezji oraz GIS (Wrocław) 05.07.2016
Starszy inspektor wojewódzki ds. postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji gruntów i budynków (Kraków) 05.07.2016
Stanowisko ds. opracowań tematycznych (Poznań) 05.07.2016
Stanowisko ds. geodezji (Wrocław) 29.06.2016
Inspektor wojewódzki ds nadzoru i kontroli w WIGiK (Szczecin) 24.06.2016
Inspektor wojewódzki ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Wrocław) 17.06.2016
Starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Katastru WIGiK (Kraków) 16.06.2016
Główny specjalista w Zespole ds. Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Warszawa) 15.06.2016
Stanowisko ds. pozyskiwania i opracowywania informacji ze zdjęć lotniczych (Poznań) 10.06.2016
Stanowisko w Pracowni Urbanistycznej (Kraków) 06.06.2016
Starszy geodeta (Wrocław) 06.06.2016
Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Geodezji (Warszawa) 25.05.2016
Koder danych przestrzennych - 10 wakatów 18.05.2016
Starszy Inspektor/Specjalista w Dziale GIS i Rozwoju Sieci w MPWiK (Warszawa) 12.05.2016
Inspektor wojewódzki ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Wrocław) 10.05.2016
Podinspektor w Referacie Prowadzenia Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (Katowice) 06.05.2016
Inspektor wojewódzki ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Wrocław) 28.04.2016
Podinspektor w Referacie Prowadzenia Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (Katowice) 27.04.2016
Starszy specjalista w Wydziale Geodezji (Bytom) 20.04.2016
Specjalista do spraw geodezji (Opole) 19.04.2016
Inspektor w Zespole ds. Regionalnego Systemu Informacyjnego i Katastru Wodnego (Warszawa) 19.04.2016
Podinspektor ds. geomatyki (Warszawa) 14.04.2016
Asystent w Kujawsko-Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego (Bydgoszcz) 11.04.2016
Stanowisko ds. tworzenia i aktualizacji numerycznych opracowań mapowych pozyskanych metodami fotogrametrii (Poznań) 08.04.2016
Specjalista ds. geoinformacji (Kielce) 07.04.2016
Inspektor ds. geodezji (Warszawa) 05.04.2016
Jesteś tutaj: Start Oferty pracy