Oferty pracy

Specjalista w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej PSP (Warszawa) 29.11.2016
Stanowisko w Referacie Renty Planistycznej w Wydziale Geodezji UMK (Kraków) 29.11.2016
Specjalista ds. uzgodnień i planowania ochrony przeciwpowodziowej (Szczecin) 28.11.2016
Geoinformatyk (Warszawa) 23.11.2016
Specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (Włocławek) 18.11.2016
Specjalista do spraw: analiz rynku telekomunikacyjnego (Warszawa) 07.11.2016
Geodeta – kierownik projektów (Katowice) 18.10.2016
Inspektor wojewódzki ds. kontroli (Poznań) 17.10.2016
Stanowisko: ds. pozyskiwania i opracowywania informacji ze zdjęć lotniczych (Poznań) 17.10.2016
Senior Project Engineer (Belgia) 05.10.2016
Junior Project Engineer (Belgia) 05.10.2016
Inspektor wojewódzki ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków (Lublin) 03.10.2016
Stanowisko w Pracowni Kartografii i Systemów Informacji Przestrzennej (Kraków) 23.09.2016
Specjalista ds. paszportyzacji obiektów elektroenergetycznych (Kraków) 21.09.2016
Redaktor opracowań kartograficznych oraz GIS (Szczecin) 19.09.2016
Specjalista ds. baz danych w gospodarce wodnej (Kraków) 19.09.2016
Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospoadarki Mieniem (Olkusz) 15.09.2016
Stanowisko pracy ds. aktualizacji danych GIS (Tuchola) 14.09.2016
Specjalista ds geoinformatyki (Łódź) 14.09.2016
Specjalista w IMGW (Białystok) 13.09.2016
Podinspektor ds. geodezji w Biurze Geodezji i Katastru (Warszawa) 07.09.2016
Inżynier-Specjalista ds. paszportyzacji obiektów elektroenergetycznych (Kraków) 02.09.2016
Specjalista do spraw nadzoru geodezyjnego (Białystok) 29.08.2016
Specjalista w Wydziale Badań Regionalnych w GUS (Warszawa) 29.08.2016
Specjalista do spraw zagrożeń technicznych (Poznań) 29.08.2016
Podinspektor (Piaseczno) 19.08.2016
Specjalista ds. zagospodarowania przestrzennego (Gdynia) 19.08.2016
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Katastru (Bielsk Podlaski) 12.08.2016
Starszy referent w MODiK (Szczecin) 12.08.2016
Inspektor wojewódzki ds. zagrożeń technicznych (Poznań) 05.08.2016
Jesteś tutaj: Start Oferty pracy