logo gisplay

Najlepsze pomysły na wykorzystanie modeli bydynków 3D

Rozstrzygnięto konkurs Głównego Geodety Kraju na pomysł na najlepsze wykorzystanie modeli budynków 3D udostępnionych bezpłatnie do powszechnego wykorzystania w serwisie geoportal.gov.pl.

Nowości w MSIP Gliwic

Nowości w MSIP Gliwic Miejski System Informacji Przestrzennej Gliwic został wzbogacony o trzy nowe, bardzo przydatne geoportale. Można już korzystać z internetowych zbiorów danych na temat zabytków i zieleni miejskiej, udostępniono także zasoby planistyczne miasta.

Nowa ortofotomapa Wrocławia z 2018 r.

Galeria Wroclavia na nowej ortofotomapie Wrocławia z 2018 r. (for. SIP Wrocławia)W Systemie Informacji Przestrzennej Wrocławia dostępna jest już nowa ortofotomapa miasta opracowana na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w kwietniu 2018 roku.

O ile wzrosła średnia temperatura w twoim mieście, odkąd się urodziłeś?

O ile wzrosła średnia temperatura w twoim mieście, odkąd się urodziłeś? New York Times stworzył wirtualną platformę, na której można sprawdzić, jak globalne ocieplenie wpłynęło na poziom temperatur w niemalże każdym mieście na świecie. Dane można porównać z tymi nawet z przed ponad sześćdziesięciu lat. By udowodnić, że globalne ocieplenie nie dotyczy tylko egzotycznych i odległych miejsc, platforma pokazuje, jak temperatura zmienia się w naszym lokalnym otoczeniu.