logo gisplay

Komunikacją miejską do parku w Warszawie

Zarząd Transportu Miejskiego i Miejskich Zakładów Autobusowych Warszawy udostępnił Zieloną Mapę, która ułatwia planowanie do interesujących przyrodniczo miejsc stolicy.

Kolejne warstwy w Geoportalu

W Geoportalu Krajowym zostały udostępnione nowe warstwy w dwóch grupach: Siatki współrzędnych oraz Obiekty użyteczności publicznej.W Geoportalu Krajowym zostały udostępnione nowe warstwy w dwóch grupach: Siatki współrzędnych oraz Obiekty użyteczności publicznej.

Gdzie jesteś seniorze?

Z badań Eurostatu wynika, że prawie co piąta osoba w UE ma więcej niż 65 lat – to prawie 100 mln ludzi! Państwa zachodnie starają się podejmować działania na rzecz zrozumienia tego problemu i jak najlepszego dostosowania swojej polityki czy infrastruktury, tak aby móc lepiej alokować środki i podejmować bardziej świadome decyzje w stosunku do tej stale zwiększającej się grupy społecznej. Pomóc w tym może analityka przestrzenna, która przynosi odpowiedź na pytanie, gdzie w ciągu następnych lat będzie przemieszczała się starsza część populacji.

Politechnika Warszawska w 3D

Coraz bardziej popularne staje się wykonywanie trójwymiarowych fotorealistycznych modeli kampusów uczelni. Taka praktyka jest szczególnie stosowana w krajach Europy Zachodniej oraz Ameryki Północnej. Polskie ośrodki akademickie stosują prostsze sposoby prezentacji swoich kampusów, jak na przykład interaktywne mapy lub plansze z modelami 3D.

Kolejne dane w Geoportalu

Dane Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska są już dostępne także w serwisie geoportal.gov.pl.Dane Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska są już dostępne także w serwisie geoportal.gov.pl.

Dane hydrograficzne w Geoportalu

W Geoportalu krajowym udostępniono nową warstwę informacyjną prezentująca dane dotyczące wód polskich.

Atlas statystyczny Polski na 100-lecie GUS

Zmiana liczby ludności w latach 2010–2016 (fot. GUS)Z okazji przypadającej w 2018 r. setnej rocznicy powstania Głównego Urzędu Statystycznego opublikowano „Atlas statystyczny Polski”. Jest to opracowanie obrazujące w sposób kartograficzny rozwój kraju, w ścisłym powiązaniu z uwarunkowaniami regionalnymi i lokalnymi, a także sytuacją w Unii Europejskiej i na świecie.