logo gisplay

Stanowisko ds. pozyskiwania i opracowywania informacji ze zdjęć lotniczych (Poznań)

Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu poszukuje osoby na:

Stanowisko ds. pozyskiwania i opracowywania informacji ze zdjęć lotniczych

Zakres podstawowych czynności

  • wykonywanie prac związanych z numerycznymi opracowaniami map wektorowych z zakresu fotogrametrii lotniczej za pomocą sprzętu typu stacja fotogrametryczna jako obserwator przyrządów stereoskopowych (praca w środowisku systemu informatycznego MicroStation–Mapa v8, przy stereodigitalizacji zdjęć lotniczych, z zapisem do bazy danych);
  • wykonywanie prac fotogrametrycznych i geodezyjnych.

Wymagania niezbędne

  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • wykształcenie: wyższe, kierunek lub specjalność: geodezja i kartografia albo fotogrametria albbo geoinformacja albo geoinformtyka
  • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania opracowań mapowych lub wykonywania modelowania 3D;
  • zdolność widzenia stereoskopowego;
  • umiejętność obsługi komputera.

Termin składania ofert: 26.08.2019 r.

Treść ogłoszenia

Drukuj Email

Nasze patronaty

Różne oblicza Gospodarki Przestrzennej
2510.2019
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018