logo gisplay

V Forum GIS na Uniwersytecie Warszawskim

Forum GIS UWWydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do uczestnictwa w konferencji "V Forum GIS na UW", która odbędzie się 28 lutego 2018 r. Celem Forum jest m.in. prezentacja ciekawych zastosowań naukowych i dydaktycznych GIS przez poszczególne jednostki UW uczestniczące w konsorcjum ArcGIS.

Samorządowa debata o dronach

W czwartek 8 lutego w Warszawie odbędzie się debata o dobrych praktykach i wyzwaniach w wykorzystaniu dronów w służbie mieszkańców pod hasłem „U-space: trzeci wymiar miasta. UE – samorządy – drony”.

VII Ogólnopolska Konferencja GIS w nauce

GIS w nauce 2018W dniach 20-22 czerwca 2018 r. po raz siódmy odbędzie się Ogólnopolska Konferencja "GIS w nauce". W tym roku wydarzenie będzie miało miejsce w Krakowie, w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

TPI zaprasza do udziału w XIX Szkole Pomiarów

Trzy dni zajęć, nowoczesne technologie, testy sprzętu, warsztaty, wykłady z praktykami, integracja i wymiana doświadczeń. TPI Zapraszamy do udziału w XIX Szkole Pomiarów, która odbędzie się w dniach 18-20 kwietnia 2018 roku w Rowach nad morzem.