logo gisplay

GIS-owe zamówienie Gliwic

MSIP GliwicUrząd Miejski w Gliwicach ogłosił przetarg na wykonanie zdjęć lotniczych oraz sporządzenie numerycznego modelu terenu i cyfrowej ortofotomapy dla miasta.

Zamówienie obejmuje wykonanie:

  1. Wysokorozdzielczej ortofotomapy (5 cm).
  2. Numerycznego modelu terenu, modelu 3D.
  3. Zdjęć ukośnych wraz z przeglądarką danych. Aplikacja powinna umożliwiać porównywanie ze sobą poszczególnych fotoplanów archiwalnych 2013 r., 2017 r.
  4. Skaningu laserowego.

Dane i aplikacje mają posłużyć do realizacji zadania „Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line”. Projekt obejmuje rozbudowę systemu informatycznego Urzędu Miasta Gliwice i stworzenie sklepu internetowego pozwalającego zautomatyzować proces zakupu danych geodezyjnych i kartograficznych. W wyniku realizacji projektu zainteresowani będą mogli on-line zamówić i opłacić zakup dowolnych danych z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Termin składania ofert mija 12 lutego 2018 r. o godz. 9:00.

Ogłoszenie i SIWZ

Drukuj Email

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018