logo gisplay

Konin zamawia ortofotomapę i NMT

Urząd Miejski w Koninie oglosił przetarg wykonanie ortofotomapy, zdjęć lotniczych ukośnych oraz numerycznego modelu terenu dla obszaru miasta.

Zamówienie obejmuje wykonanie:

  • ortofotomapy o rozdzielczości piksela terenowego 0,05 m w barwach rzeczywistych RGB,
  • zdjęć lotniczych panchromatycznych oraz wielospektralnych w kanałach: czerwonym (R), zielonym (G), niebieskim (B) i podczerwonym (CIR);
  • zdjęć lotniczych ukośnych w zakresie spektralnym RGB o rozdzielczości piksela terenowego 0,08 m wykonanych pod kątem 45 stopni w czterech kierunkach Północ, Południe, Zachód, Wschód wraz z dostawą aplikacji typu desktop umożliwiającej pracę z tymi zdjęciami,
  • skaningu laserowego w celu pozyskania sklasyfikowanej chmury punktów o gęstości 20p/m2 i wykonania na jej podstawie numerycznego modelu terenu (NMT).

Termin składania ofert mija 23 marca 2017 r. o godz. 10:00.

Ogłoszenie i SIWZ

Drukuj Email

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment