logo gisplay

Opole rozbuduje SIP o nowe dane przestrzenne

Urząd Miejski w Opolu ogłosił przetarg na wykonanie i dostawę zdjęć lotniczych, ortofotomapy, zdjęć ukośnych i skaningu laserowego w celu pozyskania sklasyfikowanej chmury punktów i wykonania na jej podstawie numerycznego modelu terenu i numerycznego modelu pokrycia terenu Opola.

Zamówienie obejmuje wykonanie:

  • kolorowych zdjęć lotniczych RGB i CIR o rozdzielczości geometrycznej i fotograficznej gwarantującej prawidłowe wykonanie ortofotomapy, o której mowa w punkcie b,
  • ortofotomapy o rozdzielczości 0,05 m w barwach rzeczywistych RGB,
  • zdjęć ukośnych o rozdzielczości 0,08 m wykonanych pod kątem 45 stopni w czterech kierunkach N, S, W, E,
  • skaningu laserowego w celu pozyskania sklasyfikowanej chmury punktów i wykonania na jej podstawie numerycznego modelu terenu i numerycznego modelu pokrycia terenu.

Zamówienie w zakresie opracowania ortofotomapy obejmuje obszar o powierzchni około 437,3 km2, co obejmie 1094 arkusze mapy w skali 1:1000 w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000. Zdjęcia ukośne oraz modele terenu należy wykonań dla obszaru ograniczonego buforem minimum 500 m od obecnej granicy administracyjnej miasta o powierzchni około 195,5 km2.

Termin składnia ofert mija 20 marca 2017 r. o godz. 10:00.

Ogłoszenie i SIWZ

Drukuj Email

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment