logo gisplay

Starszy specjalista ds. administrowania bazami danych (Warszawa)

 Urząd Komunikacji Elektronicznej poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Starszy specjalista ds. administrowania bazami danych o infrastrukturze i usługach telekomunikacyjnych w Wydziale Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz

Praca na zastępstwo nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Adres urzędu: 01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9

Warunki pracy:

 • praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
 • budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami;
 • praca w pokoju, który jest klimatyzowany;
 • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
 • praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
 • dogodna lokalizacja w nowoczesnej przestrzeni biurowej, blisko stacji Metra Rondo Daszyńskiego;
 • ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00, a 9:00);
 • możliwość wykonywania pracy w formie telepracy w określone dni tygodnia;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”), nagrody jubileuszowe, dodatek
  za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności
  od udokumentowanego stażu pracy);
 • bogaty pakiet szkoleń, dofinansowanie nauki języka i studiów;
 • spotkania okolicznościowe dla pracowników i ich rodzin (np. Rodzinny Piknik Naukowo-Sportowy, impreza mikołajkowa itp.);
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart Multisport, pożyczki pracownicze
  na preferencyjnych warunkach;
 • możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin) i grupowego ubezpieczenia na życie;
 • parking dla rowerów;
 • lunch bar na terenie Urzędu;
 • pokój Rodzica z dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki.

Główne zadania:

 • gromadzenie oraz przetwarzanie danych o infrastrukturze i usługach telekomunikacyjnych, w tym aktualizowanie baz danych, analizowanie danych pozyskanych w wyniku inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnej oraz generowanie raportów w tym zakresie;
 • udział w pracach związanych z przygotowaniem procesu retencji danych o infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz ich publikacja;
 • korelowanie danych inwentaryzacyjnych z rejestrami prowadzonymi w Departamencie
 • współpraca z Instytutem Łączności w zakresie wykorzystania danych gromadzonych
  w Systemie Informacyjnym o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS), a także z delegaturami UKE w zakresie weryfikacji danych otrzymywanych od wzywanych podmiotów;
 • uczestniczenie w opracowywaniu raportu dotyczącego pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi
  i planowanymi inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację;
 • przygotowywanie materiałów kartograficznych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne;
 • uczestniczenie w sporządzaniu analiz dotyczących wpływu wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/61/UE w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej na koszty budowy
  i utrzymania sieci szerokopasmowych oraz innych analiz np. związanych z Punktem Informacyjnym ds. Telekomunikacji.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe;
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w zakresie analizy danych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • znajomość przepisów ustawy: Prawo telekomunikacyjne, o wspieraniu rozwoju sieci
  i usług telekomunikacyjnych;
 • znajomość zagadnień z zakresu telekomunikacji umożliwiających ocenę wartości merytorycznej rozpatrywanych danych i informacji;
 • znajomość rynku telekomunikacyjnego oraz wiedza z zakresu eksploatacji systemów teleinformatycznych;
 • umiejętność: formułowania zapytań SQL do baz danych, sporządzania analiz
  z wykorzystaniem środowiska MS Excel, posługiwania się aplikacjami służącymi do analizy danych przestrzennych np., ARCGis, precyzyjnego formułowania wniosków wynikających
  z generowanych raportów;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu,
  w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać do dnia 22 września 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego
lub data dostarczenia do Urzędu) na adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej, Biuro Administracji, Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

z dopiskiem „starszy specjalista DSA/WGD/6a – na zastępstwo”.

Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych
(adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018