logo gisplay

Specjalista ds. nadzoru AIS i DAT (Warszawa)

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw nadzoru AIS i DAT w Inspektoracie AIS i DAT w Departamencie Żeglugi Powietrznej

Miejsce wykonywania pracy:

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa

ZAKRES ZADAŃ

 • Weryfikowanie dokumentacji zgłoszeniowej, realizacja spraw ewidencjonowania trasowych przeszkód lotniczych, aktualizacja przestrzennej elektronicznej bazy danych geometrycznych i danych opisowych charakteryzujących przeszkody lotnicze przed przekazaniem informacji o przeszkodach lotniczych państwowemu organowi zarządzania ruchem lotniczym celem ich publikacji w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczej;
 • Prowadzenie spraw uzgadniania lokalizacji planowanych inwestycji, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy poprzez przeprowadzanie analiz przestrzennych określających wpływ projektowanych inwestycji na prawidłowe działanie lotniczych urządzeń naziemnych, a także przygotowywanie projektów postanowień Prezesa ULC oraz innych odpowiedzi w tych sprawach;
 • Udział w audytach i kontrolach prowadzonych przez Inspektorat oraz zapewnienie obsługi administracyjnej procesu i spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem, organizacją oraz dokumentowaniem przebiegu nadzoru bieżącego;
 • Uczestniczenie w tworzeniu i utrzymaniu systemów informacji przestrzennej (geoprzestrzenne bazy danych lotniczych/GIS) w celu spełnienia przepisów międzynarodowych i krajowych oraz usprawnienia funkcjonowania Urzędu;
 • Monitorowanie poprawności zapisów w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych oraz współpraca z innymi komórkami Urzędu odnośnie ich aktualizacji;
 • Udział w sprawach dotyczących nadawania oznaczeń/wskaźników lokalizacji dla stałych stacji telekomunikacji lotniczej;
 • Udzielanie informacji na temat ograniczeń i zakazów w korzystaniu z nieruchomości, które wynikają z działalności lotniczej;
 • Udział w monitorowaniu zmian w przepisach prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie AIS, DAT, map lotniczych, przeszkód lotniczych, jakości danych lotniczych (ADQ).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne o specjalności geodezja i kartografia lub gospodarka przestrzenna lub geografia
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w lotnictwie lub w geodezji i kartografii lub w gospodarce przestrzennej lub w geografii
 • Znajomość międzynarodowych i krajowych przepisów, w tym: ustawa Prawo lotnicze oraz przepisy wykonawcze do niej, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,przepisy międzynarodowe ICAO i UE dot. AIS i DAT, w szczególności bardzo dobra znajomość wymagań wynikających z Załącznika 4, 15 ICAO;
 • Znajomość KPA
 • Znajomość darmowego oprogramowania GIS
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • staż pracy: co najmniej 1 rok w administracji publicznej
 • studia podyplomowe w zakresie żeglugi powietrznej
 • szkolenia specjalistyczne w zakresie: AIS, DAT i map lotniczych, zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie, nadzoru nad zmianami w systemach funkcjonalnych, technik audytowania.
 • znajomość oprogramowania ESRI
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1) lub oświadczenie w tym zakresie
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności określone w wymogach dodatkowych niniejszego ogłoszenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 09.04.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Punkt Obsługi Klienta
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: "Oferta pracy LOŻ-2/4-38/2019".


Wzory wymaganych oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce "Praca w ULC"
http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/388-oswiadczenia-dla-potrzeb-rekrutacji-do-korpusu-sluzby-cywilnej
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: (22) 520 75 09, formalne: (22) 520 72 41/ 74 02 bądź e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018