logo gisplay

Administrator ds. systemu GIS (Warszawa)

Straż Miejska m.st. Warszawy poszukuje kandydata na stanowisko:

Młodszy inspektor – Administrator ds. Systemu / Aplikacji w Wydziale Informatyki i Łączności, Referacie Eksploatacji Systemów

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzieadministrowanie aplikacjami Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w zakresie:zapewnienia poprawnego działania aplikacji i wsparcia użytkowników w zakresie funkcjonowania aplikacji poprzez rozwiązywanie problemów użytkownika, zapewnienie prawidłowości przetwarzania i bezpieczeństwa informacji oraz zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa do ABSI i ABI.

Oferujemy: stabilne zatrudnienie, dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy, premię motywacyjną, „trzynastą pensję”, bezpłatne szkolenia, dofinansowanie nauki na studiach, świadczenia socjalne, pakiet opieki medycznej, preferencyjne ubezpieczenie grupowe, bezpłatne zajęcia sportowe, zniżki na wydarzenia kulturalne.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia
 • wykształcenie co najmniej średnie
 • co najmniej trzy lata stażu pracy - wymagane przy wykształceniu średnim
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • znajomość zagadnień związanych z administracją systemami i aplikacjami
 • znajomość systemów operacyjnych Windows 7, 8.x, 10, 2008, 2012
 • znajomość oprogramowania ArcGIS for Desktop

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • wykształcenie wyższe na kierunku informatyka
 • roczne doświadczenie zawodowe w pracy związanej z informatyką
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość oprogramowania ArcGIS for Server
 • znajomość relacyjnych baz danych (Oracle, MS SQL Server)
 • znajomość zagadnień związanych z geodezją i kartografią

Termin składania aplikacji - 05.01.2018 r. godz. 14:00

Treść ogłoszenia

 

Drukuj Email