logo gisplay

Stanowisko ds. udostępniania danych graficznych (Poznań)

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ poszukuje osób na:

Stanowisko ds. udostępniania danych graficznych

Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

Nr ref. ZG-ZKS.11000.3.2019

Termin składania ofert: 10.05.2019 r.

Wymagania niezbędne:

  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • obywatelstwo polskie;
  • wykształcenie wyższe I stopnia kierunek lub specjalność geodezja i kartografia albo geodezja i szacowanie nieruchomości lub geodezja inżynieryjna
  • umiejętność obsługi komputera - Pakiet Office

Treść ogłoszenia

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018