logo gisplay

XXXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii

W dniach 19-21 października 2017 roku w Warszawie i w Nieborowie odbędzie się XXXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii pod hasłem „Dawne mapy i atlasy historyczne”. Organizatorami są Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN oraz Muzeum Warszawy.

Podczas Konferencji prowadzone będą rozważania na temat dawnych map i atlasów historycznych. W samym temacie obrad zawarty zostanie asumpt do teoretycznych refleksji nad pojęciami stosowanymi w badaniach z zakresu historii kartografii, zderzając ze sobą dwa jakże różne i często mylone lub używane synonimicznie pojęcia – mapy dawnej i mapy historycznej.

Główne obszary tematyczne:

  • teoretyczne rozważania o dawnych mapach i atlasach historycznych oraz używanych pojęciach;
  • rola map dawnych w atlasach historycznych;
  • analizy dawnych map i atlasów historycznych;
  • konserwatorskie aspekty dotyczące dawnych map i atlasów historycznych;
  • informacje o zbiorach i kolekcjach dawnych map i atlasów historycznych;
  • informacje o ekspozycjach i wystawach dawnych map i atlasów historycznych.

Miejscem obrad będzie otwarta po remoncie siedziba Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie, a następnie w Pałac Radziwiłłów w Nieborowie (Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie).

Organizatorzy przewidują odrębną sesję referatową przeznaczoną dla studentów i doktorantów, w szczególności historii, kartografii, geografii i historii sztuki.

Szczegóły na stronie maphist.waw.pl

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment