logo gisplay

Powstanie baza danych GIS z klasztorami

Klasztor w Henrykowie (fot. Wikipedia)Katolicki Uniwersytet Lubelski ogłosił przetarg na dostawę wraz z wdrożeniem i wsparciem technicznym systemu informatycznego opartego na oprogramowaniu GIS na potrzeby realizacji grantu „Atlasu klasztorów w Polsce X-XXI w.”

Zamówienie obejmuje opracowanie wstępnej koncepcji merytorycznej portalu, wykonanie przestrzennej bazy danych klasztorów i portalu map w Internecie w formie systemu GIS oraz zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego. Baza ma być gotowa do września 2022 roku.

Termin składania ofert mija 19 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00.

Ogłoszenie i SIWZ

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018