logo gisplay

Szansa na stypendium dla młodych naukowców

Do końca listopada można składać wnioski w XI edycji konkursu na Stypendium naukowe im. Anny Pasek dla młodych naukowców wykorzystujących w swoich badaniach GIS.

Adresatami stypendium są doktoranci polskich instytucji naukowych (w tym doktoranci w trudnej sytuacji materialnej), podejmujący tematykę z zakresu dowolnej dyscypliny naukowej, jednak stosujący w swych badaniach techniki i narzędzia GIS oraz teledetekcji środowiska. Dodatkowo wyniki ich badań powinny mieć znaczenie praktyczne.

Stypendium w wysokości 25 000 zł, podzielona jest na dwie części: grant badawczy – do maksymalnej kwoty 15000 zł, przeznaczony na realizację rocznego projektu badawczego oraz stypendium personalne - 10000 zł, pozostające w gestii Stypendysty. Grant badawczy podlega rozliczeniu, w przeciwieństwie do stypendium personalnego, wolnego od rozliczenia.

Najnowsza, XI edycja Konkursu, ponownie stawia nacisk przede wszystkim na jakość projektu stypendialnego. Ma to na celu zachęcenie do udziału w Konkursie młodszych Doktorantów, którzy choć nie posiadają znacznego dorobku, posiadają oryginalne i interesujące pomysły badawcze.

Osoba ubiegająca się o Stypendium, musi spełniać wszystkie poniższe warunki:

  • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
  • jest doktorantem, uczestnikiem pierwszego, drugiego lub trzeciego roku studiów doktoranckich, dowolnej uczelni lub placówki naukowej na terenie Polski (lub czwartego, w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego / wychowawczego),
  • na dzień 24 listopada 2017 nie ukończyła 30 lat (32 lat w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego / wychowawczego),
  • w prowadzonych przez siebie badaniach naukowych twórczo wykorzystuje narzędzia i techniki Systemów Informacji Geograficznej i/lub teledetekcji środowiska,
  • prowadzone przez nią badania mają potencjalne znaczenie praktyczne,
  • przedstawiony projekt badawczy i jego zadania nie są finansowane z innych źródeł.

Wnioski o przyznanie Stypendium można składać do 30 listopada 2018 r. Szczegóły na stronie www.annapasek.org

 

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018