logo gisplay

Drony monitorują kolejowe inwestycje

W dniu 25 lipca 2018 r. firma Fotoraporty Sp. z o.o. podpisała umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na realizację zamówienia pt. "Usługa monitorowania wybranych inwestycji kolejowych za pośrednictwem Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP)" (fot. plk-sa.pl)Pod koniec lipca 2018 r. firma Fotoraporty Sp. z o.o. podpisała umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na realizację zamówienia pt. "Usługa monitorowania wybranych inwestycji kolejowych za pośrednictwem Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP)". Po dwóch miesiącach realizacji projektu, firma Fotoraporty może pochwalić się wykonaniem opracowań fotogrametrycznych dla wybranych linii kolejowych o łącznej długości 415 kilometrów.

Zakres zamówienia obejmuje cykliczny i doraźny monitoring postępu prac budowlanych na wybranych liniach kolejowych z wykorzystaniem danych fotogrametrycznych i materiału wideo. Dzięki wysokorozdzielczym ortofotomapom, wygenerowanym na bazie cyklicznych nalotów fotogrametrycznych, możliwe jest raportowanie postępów prac budowlanych, w tym m.in. nowo ułożonych podkładów kolejowych, wybudowanych podpór i podwieszonych przewodów trakcyjnych. Drony pozwalają na podgląd terenu budowy z góry, co daje szerszą perspektywę podglądu terenu i pozwala czuwać nad lepszym bezpieczeństwem prowadzonych inwestycji – np. czy teren jest odpowiednio zabezpieczony przez wykonawcę i czy stosowane są przez jego pracowników procedury bezpieczeństwa i zasady BHP. Co ważne, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A mają także podgląd na szlaki, na których jeżdżą nie tylko pociągi pasażerskie i towarowe, ale i pojazdy techniczne, wywożące i dowożące materiały i sprzęt. Taki monitoring terenu budowy w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, umożliwi szybką reakcje ze strony PLK i wykonawców. To ważne działania, gdyż zarządca infrastruktury kolejowej obecnie realizuje największy program inwestycyjny w infrastrukturę kolejową w historii – Krajowy Program Kolejowy, który obejmuje ponad 220 projektów o łącznej wartości ponad 66 mld zł. To ogromne przedsięwzięcie i wyzwanie dla Spółki, która oprócz realizacji inwestycji odpowiedzialna jest za codzienny sprawny i bezpieczny przejazd tysięcy pociągów pasażerskich i towarowych. Celem PLK jest, aby realizacja inwestycji przebiegała sprawnie, stąd Spółka inwestuje w wykorzystanie nowoczesnych technologii i wdraża specjalne rozwiązania, w tym zastosowanie Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) do monitorowania realizacji zadań inwestycyjnych.

Drony monitorują kolejowe inwestycje (fot. fotoraporty.pl)

Firma Fotoraporty udostępnia produkty fotogrametryczne wraz z tematycznymi warstwami wektorowymi przez dedykowaną aplikację, dostępną z poziomu przeglądarki internetowej i urządzeń mobilnych. Opracowane ortofotomapy, raporty z postępu prac budowalnych oraz materiały wideo wykorzystywane są w codziennej pracy przez dyrektorów projektów (w obszarze inwestycji), kierowników kontraktów oraz pracowników Biura Geodezji Kolejowej.

Wykorzystanie Bezzałogowych Statków Powietrznych w monitorowaniu inwestycji kolejowych na obszarze całego kraju czyni realizowane przedsięwzięcie prekursorskim i unikatowym w skali całej Europy.

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018