logo gisplay

Nowe wersje map hałasu lotniczego Warszawy

Nowe wersje map hałasu lotniczego WarszawyW stołecznym geoportalu opublikowano nowe wersje map hałasu lotniczego uwzględniające uwagi mieszkańców co do sposobu wizualizacji danych dotyczących hałasu pochodzącego z Lotniska Warszawa-Babice.

Mapa akustyczna 2017 została przedstawiona zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1340). Jednakże, według mieszkańców ten sposób prezentacji danych nie dawał możliwości pełnej identyfikacji zagrożenia hałasem z tego źródła. Przedstawienie dodatkowych opracowań wykracza poza zakres formalny Mapy akustycznej m.st. Warszawy i Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy, ale jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Dlatego też, uwzględniając zapotrzebowanie społeczne zlecono wykonanie dodatkowego opracowania, zawierającego przedstawienie rozróżnionych kolorem obszarów hałasu lotniczego emitowanego do środowiska w związku z działalnością Lotniska Warszawa-Babice w przedziałach 45 – 50 dB i 50 – 55 dB. Dane te są udostępnione w serwisie mapowym miasta.

Źróło: UM Warszawy

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018